Lärpraktik, VFU

Om du går en lärarutbildning ingår det en verksamhetsförlagd del, VFU, i din utbildning. Upplands Väsby kommun tar varje termin emot nya studenter. Alla studenter får en personlig mentor.

Teori och praktik förenas på VFU i skolorna

På VFU får du testa dina teoretiska kunskaper i skolvardagen. Du får även studera olika teorier som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Du får också, efter förmåga, planera och genomföra olika undervisningsmoment.

För arbetslaget och skolledningen på skolan blir du en resurs i arbetslaget. Olika medarbetare ger dig även inblick i sättet att organisera förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Ansvarig för VFU i Upplands Väsby

Det övergripande ansvaret i kommunen för VFU har Stella Vadelius, stella.vadelius@edu.upplandsvasby.se, 08-590 972 64.

Senast uppdaterad: 7 september 2020