Pedagog Väsby

Här hittar du som pedagog olika projekt och event som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Söka studiehandledning på modersmål

Skolledare kan söka studiehandledning på modersmål. Studiehandledning kan sökas vid vilken tidpunkt som helst på terminen. Varje ansökan löper till läsårets slut.

Ersättningsnivå för nyanländ elev:

  • G1 60 minuter/vecka
  • G2 120 minuter/vecka
  • G3 180 minuter/vecka.

Kemikaliesmart förskola

Vi behöver hjälpas åt för att få kontroll på vilka kemikalier som finns i våra lokaler. Miljövänliga alternativ finns för att erbjuda barnen en bättre miljö i förskolan.

  • Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras rörelsemönster gör att de oftare vistas i golvnivå. Där samlas allt dam dagligen och dam innehåller största delen av de kemikalier som lossnar från föremål på olika sätt.

  • Barn andas med högre frekvens än vuxna och får därtill i sig mer av de partiklar som finns i luften. Barns kroppar är mycket mindre än vuxnas så de kemikalier de får i sig anrikas dessutom i högre andel.

  • Barn äter och dricker också mer i förhållande till sin kroppsvikt och det är därför viktigt att de redskap som är i kontakt med deras mat inte avger kemikalier som riskerar att lagras i eller påverka barns kroppar.

Information och checklista handfasta tips som stöd för ert arbete att bli en mer kemikalesmart förskola.

  • Mer information om hur ni kan bli en mer kemikaliesmart förskola hittar ni på Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent. Nedan finns länkar till deras utredningar kring gifter i förskolor och handfasta tips att genomföra för att minska användandet av kemikalier i förskolan.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag.länk till annan webbplats

Kemikalieinspektionens egna broschyr kring kemikalier i vardagen.länk till annan webbplats

Naturskyddsföreningens fullständiga material.länk till annan webbplats

Håll Svergige Rent - Hemsidan för förskolorlänk till annan webbplats

Håll Sverige Rent - Kemikalier i vardagenlänk till annan webbplats

Håll Sverige Rent - Sopsorteringlänk till annan webbplats

Naturskolan

Du kan träffa Naturskolan med din klass eller gå på någon av våra fortbildningar för att själv ta med klassen ut på lärorika äventyr. Naturskolan planerar och står för undervisningen under dagen.

Det är helt kostnadsfritt för kommunens skolor/förskolor att anlita Naturskolan.

Om du vill boka ett klassbesök ring: Magnus Söderlund 08-590 971 57.

Allmänt om naturskolan

Positiva naturupplevelser, naturkänsla och naturvetenskap är grunden för att förstå miljöfrågorna och för att förklara ekologiska samband. Det gäller för såväl barn som vuxna.
Utomhuspedagogik innebär att vi förmedlar kunskap om naturen i naturen. I stället för att sitta inne och läsa om djurlivet i en sjö, går vi ut med håvar och luppar och tittar på det vi hittar.

Det är alltid den medföljande klassläraren som har huvudansvaret för sina elever. Det kan till exempel gälla om eleverna vill ta ett dopp efter en paddeltur eller klättra i träd på matrasten.

Skeppartorp

Välkommen till Skeppartorp!

Skeppartorp ligger naturskönt i Sättra naturreservat, ett stenkast från Mälarens strand. Gården är idealisk för dagsutflykter och övernattningar med barngrupper, skolklasser och föreningar.

Torpet ligger fint, med badstrand, fina skogsmarker, odlingslandskap och kanotvatten alldeles intill. På gräsmattorna runt huset kan man spela fotboll och brännboll. Det finns även gott om plats för övernattning i tält. När du hyr Skeppartorp får du samtidigt tillgång till två mysiga Moskoselkåtor.

Det finns fyra fina grillplatser i närområdet. En finns precis vid torpet, en vid badstranden och två finns utmed Upplandsleden. Dessutom finns en liten eldstad i Moskoselkåtan på gården.

Observera att du själv måste ta reda på om eldningsförbud råder.
Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 08- 792 99 39 för att få aktuell rapport.

I huset finns el och vatten samt ett fullt utrustat kök med enkel standard. Toaletten på bottenvåningen är handikappanpassad.    


Att hyra Skeppartorp

Hyran är 600 kr per dagtid (klockan 9–17) och 700 kr för kväll/natt (klockan 17–9). Priset för ett dygn är 1300 kr. Det är bottenvåningen på huset som ingår i uthyrningen. Övervåningen och källaren används endast av Naturskolan.

Det är inte tillåtet att sova över inne i huset för Brandmyndigheten. Övernattning sker alltid i någon av våra uppställda kåtor eller i medhavda tält. Kanoterna ingår ej i uthyrningen. Observera att alla sopor ska tas med hem. Gården ägs av Upplands Väsby kommun och förvaltas av Naturskolan.

Skeppartorp kan bara bokas av skolor, förskolor och föreningar.

Om du kommer med buss

Ta buss 532 från Upplands Väsby station. Gå in på www.sl.se länk till annan webbplats för aktuella busstider. Gå av vid Sättra Gård. Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter ca 600 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Om du kommer med cykel

Det går väldigt bra att cykla till Skeppartorp. Beskrivningen utgår från Upplands Väsby station. Cykla upp för backen (gång- och cykelväg) som leder till Lilla Hagvägen. Sväng vänster in på Lilla Hagvägen och fortsätt till Hagvägen. Sväng höger in på Hagvägen och korsa Runbyvägen. Fortsätt rakt fram, in på gång- och cykelvägen som leder till Lagmansvägen (ner för en brant backe). Följ Lagmansvägen, korsa Oxundavägen. När Lagmansvägen tar slut, fortsätter du på Gång- och cykelvägen. Följ gång- och cykelvägen (upp för backen, under Bromsbodavägen, förbi två cykelvägs-korsningar, korsa Lövstavägen). Fortsätt in på Långtomtastigen (gång- och cykelväg). Efter knappt en kilometer delar sig vägen, håll vänster. Efter ytterligare 1,5 kilometer kommer du till en parkering. Korsa den och fortsätt ner för Mor Olas Backe. Sväng höger in på Runsavägen. Följ Runsavägen förbi Kairobadet, Kanotklubben och Båtklubben. Sväng vänster in på Sättra Gård (ridstall). Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter ca 600 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Om du kommer med bil

Strax före Skeppartorp finns en liten parkering. Lämna helst bilen där. Det finns även en liten väg upp till Skeppartorp om man vill lasta ur tung packning. Vägbeskrivningen utgår från Glädjens trafikplats (Rondellen). Följ Mälarvägen västerut. Passera två trafikljus, järnvägen och en liten rondell. En knapp kilometer efter rondellen svänger du höger in på Runsavägen (skyltat mot Runsa, Sättra). Följ Runsavägen cirka fyra kilometer (förbi Kairobadet, kanotklubben och båtklubben). Sväng vänster in på Sättra Gård (ridstall). Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter cirka 500 meter finns en parkeringsplats. Parkera där. Fortsätt gående. Efter ytterligare cirka 100 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Naturskolan erbjuder många olika teman med inriktning natur, miljö och hantverk.

Förslag på naturskoledagar

Klimattema

Vad är det som gör att klimatet påverkas? Vad kan vi själva göra i vår vardag som bidrar till ett hållbart samhälle? Den här dagen handlar om att få kunskap, att omsätta den i praktiken och att skapa hopp för framtiden !

Hållbar utveckling

Vad är det viktigaste som vi kan göra som enskilda människor för att rädda vår planet. Det blir en blandning av teori och praktiska övningar. Vi håller till ute i skogen kring Skeppartorp.

Stark och frisk av naturen

En dag ute i naturen där vi visar hur vi kan använda naturen för att bli starkare och lugnare.

Sopor, resurser, kretslopp och tillverka papper

Lär dig om hur naturens resurser används. Ni får lära er lite om papprets historia och så får alla barn göra ett eget papper. Naturskolan har med sig utrustning för detta. Vi kommer till er och håller till i ert klassrum.

Ekologi vid olika årstider

Alla årstider har något alldeles speciellt. Att gå ut på en vandring i markerna och titta på det som naturen bjuder på är en mycket uppskattad aktivitet. På vintern går vi ut och letar spår efter olika djur, tittar på hur växterna och djur övervintrar mm.

Isdag och pimpelfiske

När det är fina isar så kan vi ha en heldag på isen. Vi tränar på livräddning på isen med isdubbar och livlina och ni får lära er iskunskap. Om det är riktigt tjock is kan vi såga upp block av is och eleverna får göra isskulpturer. Vi pimpelfiskar och lär oss om de vanligaste fiskarna i Mälaren.

Grundläggande vildmarksliv

Vi går igenom hur man sätter upp tält, använder spritkök och olika saker som är bra att veta inför en camping. Bra för klasser som ska på klassresa eller liknande.

Skogen

Vi undersöker och upptäcker vår vanligaste naturtyp. Djur och växter, mossor, lavar, svampar, ekologi, mytologi, träd; användning förr och nu.

Vatten en förutsättning för livet

En guidad tur på rullstensåsen, vattnets kretslopp, vattnets betydelse, smaka på källvattnet i Hammarby källa. Kan kombineras med ett besök på Käppala verket på eftermiddagen. En heldag med tema vatten.

Livets utveckling

Utvecklingen från Big Bang fram till idag. Hur skapades solen, jorden och månen? Vilket liv var först på jorden, finns det kvar fortfarande?

Istidens påverkan på vårt landskap

Vi går ut och tittar på olika ställen i naturen där man kan se spår av istiden idag.

Paddelutflykt

Vi paddlar ut på Mälaren, kanske till Runsa- eller Steningeforn-borg. Ni får lära er grundläggande paddelteknik och sjövett. Från åk 6. Alla barn ska kunna simma minst 50 m. Minst 5 vuxna (lärare, föräldrar m.fl.) som följer med.

Nedbrytare - Småkryp i marken

Vi studerar vilka djur och organismer som lever i det översta markskiktet och får en inblick i hur ekologin fungerar.

Forntida hantverk, människans historia

Vad kan vi lära av indianer, samer och aboriginer och andra naturfolk? Vi försöker göra upp eld utan tändstickor, lagar mat och bakar bröd över elden. Ni får prova på att göra forntida hantverk och arbeta med natur material.

Kultur och odlingslandskapet

För 100 år sedan bodde nästan alla människor på landet, idag bor de flesta i städer. Vad är det som har hänt? Vi går ut i skogen och tittar efter landskapsförändringar, letar efter gamla hagmarker och tittar på olika typer av skogsbruk.

Bygga fågelholkar

Under en dag bygger vi fågelholkar ute. Vi lär oss om fåglarnas vanor och läten med mera. Vi följer upp efter några veckor och sätter upp holkarna tillsammans i närheten av er skola.

Grön flagg

Den Gröna Flaggan visar att skolan jobbar kontinuerligt med miljön, att man har satt upp miljömål och uppfyllt dem.

Grön Flagg är en miljöutmärkelse för skolor
Skolorna bildar ett miljöråd med elever, lärare och övrig personal. Miljörådet bestämmer ett tema. Valet kan stå mellan Kretsloppet, Energi, Skogen, Vatten eller Livsstil och hälsa. Därefter sätts fem mål upp. Efter ½ - 1½ år utvärderas arbetet och om arbetet godkänns får skolan rätt att sätta upp flaggan.

Miljöcertifieringen i Upplands Väsby

2000 fattades beslutet att alla Upplands Väsbys skolor ska miljöcertifieras. Flera skolor i Upplands Väsby har sedan förut ett engagerat miljöarbete, men är inte miljöcertifierade. Dessa skolor har i många fall kommit igång med förberedelser för Grön Flagg. Ytterligare andra skolor har visat starkt intresse och har inlett arbetet med att starta miljögrupper.

Makerspace

Makerspace är ett labb och en lärmiljö som fungerar som ett kreativt centrum för IT-slöjd. De erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare.

Information om Makerspace på deras webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 3 april 2020