Pedagog Väsby

Här hittar du som pedagog olika projekt och event som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Söka studiehandledning på modersmål

Skolledare kan söka studiehandledning på modersmål. Studiehandledning kan sökas vid vilken tidpunkt som helst på terminen. Varje ansökan löper till läsårets slut.

Ersättningsnivå för nyanländ elev:

  • G1 60 minuter/vecka
  • G2 120 minuter/vecka
  • G3 180 minuter/vecka.

Kemikaliesmart förskola

Vi behöver hjälpas åt för att få kontroll på vilka kemikalier som finns i våra lokaler. Miljövänliga alternativ finns för att erbjuda barnen en bättre miljö i förskolan.

  • Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras rörelsemönster gör att de oftare vistas i golvnivå. Där samlas allt dam dagligen och dam innehåller största delen av de kemikalier som lossnar från föremål på olika sätt.

  • Barn andas med högre frekvens än vuxna och får därtill i sig mer av de partiklar som finns i luften. Barns kroppar är mycket mindre än vuxnas så de kemikalier de får i sig anrikas dessutom i högre andel.

  • Barn äter och dricker också mer i förhållande till sin kroppsvikt och det är därför viktigt att de redskap som är i kontakt med deras mat inte avger kemikalier som riskerar att lagras i eller påverka barns kroppar.

Information och checklista handfasta tips som stöd för ert arbete att bli en mer kemikalesmart förskola. Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Naturskolan

Du kan träffa Naturskolan med din klass eller gå på någon av våra fortbildningar för att själv ta med klassen ut på lärorika äventyr. Naturskolan planerar och står för undervisningen under dagen.

Det är helt kostnadsfritt för kommunens skolor/förskolor att anlita Naturskolan.

Om du vill boka ett klassbesök ring: Gun Bjurberg 08-590 977 69.

Allmänt om naturskolan

Positiva naturupplevelser, naturkänsla och naturvetenskap är grunden för att förstå miljöfrågorna och för att förklara ekologiska samband. Det gäller för såväl barn som vuxna.
Utomhuspedagogik innebär att vi förmedlar kunskap om naturen i naturen. I stället för att sitta inne och läsa om djurlivet i en sjö, går vi ut med håvar och luppar och tittar på det vi hittar.

Det är alltid den medföljande klassläraren som har huvudansvaret för sina elever. Det kan till exempel gälla om eleverna vill ta ett dopp efter en paddeltur eller klättra i träd på matrasten.

Skeppartorp

Välkommen till Skeppartorp!

Skeppartorp ligger naturskönt i Sättra naturreservat, ett stenkast från Mälarens strand. Gården är idealisk för dagsutflykter och övernattningar med barngrupper, skolklasser och föreningar.

Torpet ligger fint, med badstrand, fina skogsmarker, odlingslandskap och kanotvatten alldeles intill. På gräsmattorna runt huset kan man spela fotboll och brännboll. Det finns även gott om plats för övernattning i tält. När du hyr Skeppartorp får du samtidigt tillgång till två mysiga Moskoselkåtor.

Det finns fyra fina grillplatser i närområdet. En finns precis vid torpet, en vid badstranden och två finns utmed Upplandsleden. Dessutom finns en liten eldstad i Moskoselkåtan på gården.

Observera att du själv måste ta reda på om eldningsförbud råder.
Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 08- 792 99 39 för att få aktuell rapport.

I huset finns el och vatten samt ett fullt utrustat kök med enkel standard. Toaletten på bottenvåningen är handikappanpassad.    


Att hyra Skeppartorp

Hyran är 600 kr per dagtid (klockan 9–17) och 700 kr för kväll/natt (klockan 17–9). Priset för ett dygn är 1300 kr. Det är bottenvåningen på huset som ingår i uthyrningen. Övervåningen och källaren används endast av Naturskolan.

Det är inte tillåtet att sova över inne i huset för Brandmyndigheten. Övernattning sker alltid i någon av våra uppställda kåtor eller i medhavda tält. Kanoterna ingår ej i uthyrningen. Observera att alla sopor ska tas med hem. Gården ägs av Upplands Väsby kommun och förvaltas av Naturskolan.

Skeppartorp kan bara bokas av skolor, förskolor och föreningar.

Om du kommer med buss

Ta buss 532 från Upplands Väsby station. Gå in på www.sl.se länk till annan webbplats för aktuella busstider. Gå av vid Sättra Gård. Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter ca 600 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Om du kommer med cykel

Det går väldigt bra att cykla till Skeppartorp. Beskrivningen utgår från Upplands Väsby station. Cykla upp för backen (gång- och cykelväg) som leder till Lilla Hagvägen. Sväng vänster in på Lilla Hagvägen och fortsätt till Hagvägen. Sväng höger in på Hagvägen och korsa Runbyvägen. Fortsätt rakt fram, in på gång- och cykelvägen som leder till Lagmansvägen (ner för en brant backe). Följ Lagmansvägen, korsa Oxundavägen. När Lagmansvägen tar slut, fortsätter du på Gång- och cykelvägen. Följ gång- och cykelvägen (upp för backen, under Bromsbodavägen, förbi två cykelvägs-korsningar, korsa Lövstavägen). Fortsätt in på Långtomtastigen (gång- och cykelväg). Efter knappt en kilometer delar sig vägen, håll vänster. Efter ytterligare 1,5 kilometer kommer du till en parkering. Korsa den och fortsätt ner för Mor Olas Backe. Sväng höger in på Runsavägen. Följ Runsavägen förbi Kairobadet, Kanotklubben och Båtklubben. Sväng vänster in på Sättra Gård (ridstall). Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter ca 600 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Om du kommer med bil

Strax före Skeppartorp finns en liten parkering. Lämna helst bilen där. Det finns även en liten väg upp till Skeppartorp om man vill lasta ur tung packning. Vägbeskrivningen utgår från Glädjens trafikplats (Rondellen). Följ Mälarvägen västerut. Passera två trafikljus, järnvägen och en liten rondell. En knapp kilometer efter rondellen svänger du höger in på Runsavägen (skyltat mot Runsa, Sättra). Följ Runsavägen cirka fyra kilometer (förbi Kairobadet, kanotklubben och båtklubben). Sväng vänster in på Sättra Gård (ridstall). Till vänster om stallet finns en liten väg som leder till Naturskolan. Efter cirka 500 meter finns en parkeringsplats. Parkera där. Fortsätt gående. Efter ytterligare cirka 100 meter delar sig vägen, håll åt höger. Efter ytterligare 400 meter är ni framme vid Skeppartorp.

Naturskolan erbjuder många olika teman med inriktning natur, miljö och hantverk.

Under hösten 2020 erbjuder vi följande teman:

Småkryp (åk 0-3, hela året)
Att maskar gör jord har nog de flesta hört, men vilka andra smådjur kan vi hitta i skogen? Hur ser de ut, var bor de och vad äter de? Vi lär oss om småkrypens liv och undersöker hur man på ett enkelt sätt kan sortera och beskriva dem.

Fröspridning (åk 0-3, ca augusti - oktober)
Många växter sprider sig med hjälp av frön, och i det här temat undersöker vi hur frön blir till, hur de sprids och vilka som har nytta av dem. Vi lär oss att se skillnad på fröer med olika spridningssätt och pratar om växternas livscykel.

Spår i snö och vinterstrategi (åk 0-6, nov-mars)
Vi tittar på spår i snön och lär oss skilja på spåren efter olika sorters djur. Vad äter djuren på vintern, och hur gör de för att inte frysa? Vad händer med växterna? Vi lär oss om olika strategier för att överleva den kalla delen av året och hur växter och djur förbereder sig för årstidernas växlingar.

Spår av istiden (från åk 3, hela året)
För 10 000 år sedan var Sverige täckt av en tjock is, och vi kan fortfarande se tydliga spår av den i vår natur. Under den här dagen undersöker vi istidens lämningar och pratar om hur isens framfart påverkat (och påverkar) både naturen och människan.

Geografi och kartor (åk 3-6, hela året )
Hur avbildar vi naturen, och vilka problem kan uppstå när man ritar och tolkar kartor? Vi övar på att själva avbilda vår omgivning och lär oss att navigera med hjälp av områdeskertor.

Hållbar utveckling (från åk 4, hela året)
Vad är hållbar utveckling och hur kan vi tillsammans bidra till att uppnå det? Vi pratar om kretslopp, hur vi nyttjar naturens resurser och hur vi kan bli bättre på att värna om miljön.

Evolution och biologisk mångfald (från åk 7, hela året)
”Bara den starkaste överlever” är ett uttryck de flesta någon gång hört, men vad betyder det egentligen? Varför finns det så många olika växt- och djurarter? Vi tittar närmare på hur evolutionen fungerar och hur vi kan observera den i vår närmiljö, och pratar om hur den biologiska mångfalden är en förutsättning för fungerande ekosystem.


Under våren 2021 erbjuder vi följande teman:

Småkryp (åk 0-3, hela året)
Att maskar gör jord har nog de flesta hört, men vilka andra smådjur kan vi hitta i skogen? Hur ser de ut, var bor de och vad äter de? Vi lär oss om småkrypens liv och undersöker hur man på ett enkelt sätt kan sortera och beskriva dem.

Sjöundersökning (åk 0-4, maj-juni)
Under ytan finns ett myller av liv som man inte ser varje dag. Vi håvar i strandkanten och tittar på de kryp vi kan hitta där. Hur ser de ut och vad behöver de för att kunna leva? Vi lär oss att se skillnad på några olika arter och pratar om livscykler och kretslopp.

Spår i snö och vinterstrategi (åk 0-6, nov-mars)
Vi tittar på spår i snön och lär oss skilja på spåren efter olika sorters djur. Vad äter djuren på vintern, och hur gör de för att inte frysa? Vad händer med växterna? Vi lär oss om olika strategier för att överleva den kalla delen av året och hur växter och djur förbereder sig för årstidernas växlingar.

Spår av istiden (från åk 3, hela året)
För 10 000 år sedan var Sverige täckt av en tjock is, och vi kan fortfarande se tydliga spår av den i vår natur. Under den här dagen undersöker vi istidens lämningar och pratar om hur isens framfart påverkat (och påverkar) både naturen och människan.

Geografi och kartor (åk 3-6, hela året )
Hur avbildar vi naturen, och vilka problem kan uppstå när man ritar och tolkar kartor? Vi övar på att själva avbilda vår omgivning och lär oss att navigera med hjälp av områdeskertor.

Hållbar utveckling (från åk 4, hela året)
Vad är hållbar utveckling och hur kan vi tillsammans bidra till att uppnå det? Vi pratar om kretslopp, hur vi nyttjar naturens resurser och hur vi kan bli bättre på att värna om naturen.

Evolution och biologisk mångfald (från åk 7, hela året)
”Bara den starkaste överlever” är ett uttryck de flesta någon gång hört, men vad betyder det egentligen? Varför finns det så många olika växter och djur? Vi tittar närmare på hur evolutionen fungerar och hur vi kan observera den i vår närmiljö, och pratar om varför den biologiska mångfalden är en förutsättning för fungerande ekosystem.

Isdag (från åk 7, jan – mars beroende på isläget)
När isen ligger tjock på sjöarna kan vi bege oss ut och uppleva och utforska isen! Vi är oss hur man läser en naturis, hur man hanterar den utrustning man bör ha med sig ut och hur man räddar sig själv och andra ur en isvak. Den som har målsmans tillstånd får också prova på att hoppa i vaken.

Grön flagg

Den Gröna Flaggan visar att skolan jobbar kontinuerligt med miljön, att man har satt upp miljömål och uppfyllt dem.

Grön Flagg är en miljöutmärkelse för skolor
Skolorna bildar ett miljöråd med elever, lärare och övrig personal. Miljörådet bestämmer ett tema. Valet kan stå mellan Kretsloppet, Energi, Skogen, Vatten eller Livsstil och hälsa. Därefter sätts fem mål upp. Efter ½ - 1½ år utvärderas arbetet och om arbetet godkänns får skolan rätt att sätta upp flaggan.

Miljöcertifieringen i Upplands Väsby

2000 fattades beslutet att alla Upplands Väsbys skolor ska miljöcertifieras. Flera skolor i Upplands Väsby har sedan förut ett engagerat miljöarbete, men är inte miljöcertifierade. Dessa skolor har i många fall kommit igång med förberedelser för Grön Flagg. Ytterligare andra skolor har visat starkt intresse och har inlett arbetet med att starta miljögrupper.

Väsby Makerspace

Väsby Makerspace är ett labb och en lärmiljö som fungerar som ett kreativt centrum för IT-slöjd. De erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare.

Information om Väsby Makerspace på deras webbplats.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020