Specialverksamhet

Den finns två resursskolor och särskilda undervisningsgrupper i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby kommun finns två resursskolor, Magneten och Nordanskolan.

Magneten tar emot elever från förskoleklass - årskurs 6. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Nordanskolan tar emot elever i årskurs 6-9. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har psykosocial problematik.

Det finns särskilda undervisningsgrupper för elever med autism. 
Grupperna tar emot elever från förskoleklass - åk 9 är belägna i Runby skola. För att tas emot i undervisningsgruppen krävs en autismdiagnos.

Senast uppdaterad: 24 september 2020