Specialverksamhet

Den finns en resursskola och särskilda undervisningsgrupper i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby kommun finns en resursskola (Magneten) för elever från förskoleklass - årskurs 6. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Det finns särskilda undervisningsgrupper för elever med autism. 
Gruppen för elever från förskoleklass - åk 6 är belägen i Runby skola och elever från åk 6-9 är belägen i Grimstaskolan.

Det finns en särskild undervisningsgrupp för elever med psykosocial problematik belägen i Grimstaskolan.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Förskola och skola