Specialverksamhet

Den finns en resursskola och en särskild undervisningsgrupp i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby kommun finns en resursskola (Magneten) för elever från förskoleklass - årskurs 6. Eleverna är i behov utav ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Det finns även en särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Den gruppen vänder sig till elever i årskurs 6-9 och finns på Grimstaskolan.

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Förskola och skola