Träningsskola

Tränningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Det är en skolform som är riktad till elever som inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan.

Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan, den är mindre fokuserad på teoretiska ämnen. Upplands Väsby kommun erbjuder inte träningsskola inom kommunen. Däremot erbjuds grundsärskola för årskurs 1-9. Grundsärskolan har sina lokaler i Runby skola.

Information om grundsärskola

Senast uppdaterad: 22 november 2017
Förskola och skola