Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

 

Grimstaskolan är en skola med studiero, trygghet och goda resultat. På Grimstaskolan ska alla elever nå sin maximala potential, möjlighet att ha inflytande över sin utbildning och arbetsdag genom klassråd och elevråd. På elevens val erbjuder Grimstaskolan dig som elev att utveckla det som intresserar dig såsom estetiska ämnen, samhälls – och naturvetenskapliga ämnen, bollsport, schack, körsång samt fördjupning i kärnämnena.

Viktiga begrepp på Grimstaskolan är:

  • Jämlikhet - allas lika värde, oavsett kön, religion, sexuell läggning mm
  • Hänsyn - vi bryr oss om varandra
  • Glädje - vi har kul och är stolta över varandra
  • Gemenskap - Skapande skola, Grimstamilen mm

Grimstaskolans personal arbetar för att alla elever ska nå sin maximala potential. Alla i mål!

Kontakt


Expedition:
Tel: 08 - 590 973 28

Postadress & besöksadress:
Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:
Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby