Klasser och profiler

Grimstaskolan erbjuder grundskola för elever i årskurs sex till nio. Skolan erbjuder olika profiler och inriktningar.

Musikprofil

Musikprofilen ger dig en fördjupning i musik. Lär dig spela i en ensemble, samtidigt som du utvecklar ditt eget spelande och skapande. Du får dessutom lära d...

Idrottsprofil

Idrottsprofilen ger dig extra tid på schemat till fördjupning inom ämnet Idrott och hälsa. Utbildningen lägger stor vikt vid att utveckla dina teoretiska kun...

Inriktning internationalisering/SO

Är du intresserad av att samarbeta med elever i andra länder så kan du välja inriktningen Internationalisering/SO. Här får du chans att delta i utbyten med a...

Inriktining Ma/No

Skaffa dig helhetssyn på naturvetenskapliga fenomen och få tid att fördjupa dig i ämnet. Programmering, fysik och matematik blandas med fältstudier, laborati...