Klasser

Här på Grimstaskolan kallas klasserna för arbetslag utifrån de grupper som lärare och elever är uppdelade i.

Det finns fem arbetslag samt ett stödteam.

Senast uppdaterad: 16 mars 2018