Kontakt

Expedition:

08 - 590 973 28

Postadress & besöksadress:

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Personal

Martin Uusijärvi, rektor. 08-590 971 68 / 0739 104 168

Carina Hember, bitr. rektor. 08-590 973 30

Margareta Slevin, bitr. rektor. 08-590 975 78

Ulrika Trapp, bitr. rektor nyanlända. 08-590 979 27

Administration, 08-590 973 38 (må, tors, fre)

Arbetslag

Arbetslag 6/17. 08-590 979 08 / 08-590 979 06

Arbetslag 7/16. 08-590 979 08 / 08-590 979 11

Arbetslag 8/15. 08-590 979 08 / 08-590 979 09

Arbetslag 9/14. 08-590 979 08 / 08-590 979 11

Arbetslag Atlas. 08-590 978 75

Stödteamet. 08-590 976 43

Senast uppdaterad: 16 mars 2018