Kontakt

Expedition:

08-590 973 28, telefontid 08.00–10.00.

Postadress & besöksadress:

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Personal

Monica Haag Gunnars, rektor, 08-590 97 126, monica.haag.gunnars@upplandsvasby.se

Margareta Slevin, bitr. rektor, 08-590 978 33, margareta.slevin@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020