Kontakt

Expedition:

08 - 518 088 68, telefontid 08.00–10.00.

Postadress & besöksadress:

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Personal

Martin Uusijärvi, rektor. 08-590 971 68 / 0739 104 168

Margareta Slevin, bitr. rektor. 08-590 978 33

Senast uppdaterad: 26 april 2019