Kontakt

Expedition:

08-590 973 28, telefontid 08.00–10.00.

Postadress & besöksadress:

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Personal

Margareta Slevin, Tf. rektor 08-590 978 33, margareta.slevin@upplandsvasby.se

Björn Jacobsson, Tf. biträdande rektor

bjorn.jacobsson@upplandsvasby.se


Senast uppdaterad: 17 januari 2020