Stöd, hälsa och trygghet

I Upplands Väsby är skolhälsovården centralt organiserad. Det finns en skolläkare knuten till samtliga skolor. Tidsbokning för våra elever sker genom skolsköterskan.

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att arbeta förebyggande med hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi följer elevernas hälsoutveckling under åren i grundskolan. Vid behov kan vi erbjuda enklare sjukvård eller hänvisa till rätt sjukvårdsinstans. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag: 08-16

Tisdag: 13-16

Fredag: 8-14

Kontaktinformation

Besöksadress: Vårvägen 1

Telefon: 08-590 974 69

E-post: lena.storthors@upplandsvasby.se

Om du ringer och inte får tag i mig så lämna ett meddelande, jag hör av mig snarast möjligt när jag är åter på plats. Välkommen!

Skolkurator 

Grimstaskolans kurator Negar Mottaghi finns tillgängling måndag, onsdag och torsdag kl 9-15.30.

Telefon: 08-518 088 75

E-post: negar.mottaghi@upplandsvasby.se

Studie- och yrkesvägledare

Grimstaskolans kurator Lenita Wallin finns tillgänglig på skolan måndag-torsdag.

Telefon: 08- 590 973 26

E-post: lenita.wallin@upplandsvasby.se

Kamratstödjare

En kamratstödjare ska vara en person som

  • bidrar till god stämning i klassen/på skolan
  • tar emot nya elever och visar dem rätt
  • ser till att elever som är ensamma får vara med
  • får träffa kurator och biträdande rektor tillsammans med andra kamratstödjare en gång i månaden

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019