Information med anledning av coronaviruset

Här hittar du som är företagare information om kommunens stöd under coronapandemin och information om restriktioner och förbud.

Uppdaterad 21 september 2021

Stöd till företagare i Upplands Väsby

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

Vi har ingen generell förlängd betaltid, men vi uppmanar de företag som har ett behov att ta kontakt med oss för vidare samtal.

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

 • Avgifter för sophämtning.
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp.
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar.

Finns önskemål om uppskov med avgift ska du kontakta:

Charlotta Sangregorio, teknisk chef

Kristine Tuxen Borlaug, chef för miljökontoret

 Eller Meysam Tarazandeh, biträdande bygglovchef

Vi sänker avgiften för tillsyn och tillstånd för företag

 • som kan ställa om sin produktion till för samhället nödvändiga produkter som kan användas inom vård, skola och omsorg som:
  • handsprit
  • visir
  • skyddskläder
  • med mera.
 • som tillverkar eller distribuerar produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.

Nedkortad betaltid för dig som är leverantör

Vi accepterar betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tills vidare.

 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Stöd till företag och verksamheter som hyr lokaler av kommunen

Vi hyr ut lokaler till ett stort antal företag och verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och verkar inom skola, vård och omsorg. De påverkas inte ekonomiskt av pandemin så länge den offentliga finansieringen kvarstår.

Ett fåtal företag och verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som nu har förlorat intäkter. För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2021.

Kontakta oss för omsättningsbaserad hyra

Tillhör ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta fastighetschef Britt Lexander för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.

Ingen avgift för anmälan av catering i hemmet

För att underlätta för dig som krögare att erbjuda catering har avgiften för att anmäla lokal som inte kräver räddningstjänstens godkännande, till exempel i hemmet, tagits bort till och med maj 2021.

Vi behöver ta ut en ansökningsavgift motsvarande sex timmars handläggningstid. Den avgiften är 7 338 kronor.

Efter inskickad ansökan gör bygg- och miljökontoret en prövning som omfattar remisser till polisen, kronofogden och skatteverket.

 • När du fått tillståndet kan du erbjuda catering. Vi skickar tillståndet till dig brev eller e-post. Innan du utför catering behöver anmäla adress och tidpunkt för tjänsten du till bygg- och miljökontoret.

Vi arbetar även med dessa åtgärder

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är går.
 • Vi prioriterar tillstånds- och tillsynsärenden som är kritiska för en verksamhet.
 • Vi har dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
 • Vi ser över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Information om restriktioner och förbud

Det har införts flera restriktioner och förbud i Sverige på grund av covid-19 som påverkar dig som driver ett företag.

Samlad information om restriktioner och förbud på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Pandemilagen

En tillfällig pandemilag gäller till och med september 2021.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt 50 personer delta.
 • Begravningar får alltid ha upp till 20 deltagare. Om begravningen hålls inomhus och gästerna har egen sittplats får det vara 300 gäster.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Råd och regler för serveringställen

 • Se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att antalet besökare i ett och samma bord inomhus uppgår till högst åtta personer.
 • Servera endast mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk (om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer).
 • Vidta åtgärder för att undvika trängsel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Frågor och svar för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset och livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att den tillfälliga pandemilagen följs. Kommunen ansvarar för tillsynen av serveringsställen.

Frågor och svar om tillsyn av pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 september 2021