Praktik och arbetsträning

Kommunen kan erbjuda insatser till dig som står långt ifrån arbetsmarknanden. För att du ska kunna ta del insatser krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen om bistånd.

Information med anledning av coronaviruset

WorkCenters lokaler är stängda. Verksamheten är dock fortfarande öppen. Det är för att minska risken för eventuell smittspridning.

Behöver du komma i kontakt med någon av oss, så nås vi via e-post eller telefon. Du har möjlighet att boka in skypemöte om du vill.

fornamn.efternamn@upplandsvasby.se

workcenter@upplandsvasby.se

08-590 970 00 Väsby Direkt

WorkCenter erbjuder olika insatser och aktiviteter för personer i yrkesverksam ålder (25-68 år), som har försörjningsstöd och av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Varje deltagare gör en planering tillsammans med sin arbetsmarknadscoach. Insatserna är individuellt utformade, där deltagaren erbjuds ett aktivt stöd utifrån behov och förutsättningar.

Exempel på insatser är kartläggning, studiebesök, jobbsök, nätverksskapande arbete, motiverande och vägledande samtal och arbetsträning/praktik. Målet är att deltagarna ska påbörja studier, arbete eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden och kunna försörja sig själva.

För att du ska kunna ta del av insatser från WorkCenter krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen om bistånd. Det är enheten för ekonomiskt bistånd som tillsammans med dig utreder och gör bedömningen om vilken hjälp du kan behöva.

Är du som företagare intresserad av att ta emot arbetssökande för praktik eller arbetsträning? WorkCenter och Vägval Unga värdesätter kontakt med företag och organisationer som vill bidra till att ge människor arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. För en arbetssökande betyder inblick i arbetslivet mycket för att komma vidare. WorkCenter bidrar med att göra goda matchingar som möter båda parters behov och möjligheter.

Välkommen att höra av dig!

Kontakta WorkCenter

Du kan nå oss genom Väsby Direkt: 08-590 970 00 eller via e-post

Senast uppdaterad: 17 november 2020