Fakta om näringslivet

Upplands Väsby kommun har ett unikt läge i Sveriges starkaste tillväxtregion. För att gynna näringslivet i Väsby satsar kommunen på både regionala och lokala samarbeten. Väsby är nu en av Sveriges mest företagsvänliga platser. Både för nya och etablerade företag.

I Väsby finns cirka 2 000 bolag inom olika branscher. Av dessa är 90 procent småföretagare. Branscherna med flest anställda är handel, bygg och tillverkning.

Sammanfattad statistik om Väsbys näringsliv

  • Väsby låg på sjätte plats i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2016.
  • Det finns 1 740 aktiebolag i Upplands Väsby som tillsammans omsätter 29,6 miljarder kr (2013).
  • Totalt finns det 2 140 aktiva bolag i Upplands Väsby.
  • De flesta företagen i Väsby finns inom handel, bygg, tillverkning och företagstjänster.
  • Cirka 90 procent av företagen har under 10 anställda och cirka 1,5 procent har fler än 50 anställda.
  • 2016 startades 329 nya företag i Väsby, en ökning med 34 procent jämfört med 2015.

Kommunen har en vision och en näringslivsstrategi

Vision Väsby stad 2040 har som syfte att skapa fokus och samla gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats att leva och bo på. I visionen finns även en ambition om att både stora och små, lokala och globala företag ska frodas i Väsbys näringsliv.

Vision Väsby stad 2040.

Näringslivsarbetet verkar för ökad lokal tillväxt

I näringslivsstrategin uttrycks det övergripande målet för kommunens näringslivsarbete, som att verka för ökad lokal tillväxt. Den ökade lokala tillväxten mäts i andelen ökade arbetsplatser. Om målet uppfylls visar det även på bra förutsättningar för företagande i Väsby.

Näringslivsstrategi - lång version.

Näringslivsstrategi - kort version.

Lokal samverkan är viktig för att nå framgång

Kommunen samverkar med olika lokala organisationer inom näringslivsområdet. Några av dessa är Väsby Promotion, Nyföretagarcentrum, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Den samverkan som sker mellan kommun och näringsliv är en viktig del av kommunens framgångar inom näringslivet.

Väsby Promotion

Väsby Promotion är en fristående ideell förening för företag, föreningar, och intresseorganisationer i Upplands Väsby. I dag har föreningen dryga 350 medlemsföretag.

Väsby Promotion erbjuder företagare och kommun en mötesplats för affärs- och idéutbyte, samverkan och
påverkan med syfte att få Väsbys näringsliv och samhälle att blomstra. Väsby Promotion fungerar även som företagens kanal, dörröppnare och representant i näringslivs- och
utvecklingsfrågor i Väsby.

Information om Väsby Promotion på deras webb.länk till annan webbplats

NyföretagarCentrum

Det finns cirka 90 stycken NyföretagarCentrum runt om i landet. De täcker närmare 200 kommuner med rådgivning. NyföretagarCentrum arbetar för ett ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag i Sverige. Sedan starten har fler än 140 000 företag startats av personer som gått till NyföretagarCentrum för rådgivning.

Information om NyföretagarCentrum Upplands Väsby på deras webb.länk till annan webbplats

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i landet. Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland sina medlemmar.

Information om Företagarna Upplands Väsby på deras webb.länk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner till kommunen. De skapar förutsättningar för tillväxt genom att matcha företagens behov av kompetens med de som är arbetssökande.

Genom åren har flera samarbetsprojekt genomförts. Ett av dessa var Vägval ungdom. Projektet hade som syfte att skapa strukturer samt att utveckla metoder och insatser för ungas etablering i studier och på arbetsmarknaden. Projektet övergick efter avslut till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Ett annat exempel är Jobbchansen. Det är en mässa för arbetssökanden som äger rum varje år. Den sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Upplands Väsby kommun och dess grannkommuner.

Information om Vägval ungdom.länk till annan webbplats

Regional samverkan skapar tillväxt

Upplands Väsby är engagerat i Stockholm Business Alliance (SBA) och Arlandaregionen. Vi samverkar även med de andra Nordvästkommunerna.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Upplands Väsby kommun är medlem. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Information om Stockholm Business Alliance.länk till annan webbplats

Arlandaregionen är en av de regioner i Sverige som växer som mest. En avsiktsförklaring finns mellan Stockholm Arlanda flygplats, Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna. Prioriterade områden är bland annat:

  • näringsliv och arbetsmarknad
  • bostadsbyggande
  • infrastruktur och trafikering.

Samarbetet sker med fokus på hållbar utveckling. Både på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt plan.

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen.

Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Nedan finns en kort film om Arlandaregionen och dess gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar inom infrastruktur.

Senast uppdaterad: 8 september 2020