Avfall

Du får endast transportera farligt avfall yrkesmässigt om du har ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd och anmälan gäller i fem år och ska därefter förnyas så länge transporterna sker.

Ditt ansvar att se till att tillstånd finns

Du är själv skyldig att kontrollera att den som transporterar ditt avfall har transporttillstånd. Tillstånd söker du hos länsstyrelsen. Du behöver inte ha något tillstånd för transport av material till återanvändning som inte är farligt avfall.

Hur mycket avfall får jag transportera själv?

Du som är verksamhetsutövare kan efter anmälan till länsstyrelsen själv transportera högst:

  • 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.
  • 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall per kalenderår.

Vad får jag inte transportera själv?

Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller:

  • PCB
  • kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor)
  • cyanid
  • kadmium

Du kan bli åtalad om du saknar giltigt tillstånd

Om du transporterar farligt avfall utan att ha ett giltigt tillstånd kan du bli åtalad för detta. Du kan även bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift om du inte följer kravet på att upprätta transportdokument.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021