Folköl, tobak, e-cigaretter

Tänker du börja sälja tobak i din verksamhet då ska du lämna in en ansökan till kommunen.  Vid försäljning av folköl och e-cigaretter ska du göra en anmälan.

Åldersgräns vid köp av tobak, folköl och e-cigaretter

En åldersgräns på 18 år gäller för köp av tobak, folköl och e-cigaretter. Du som säljer tobak, folköl och e-cigaretter är skyldig att försäkra dig om att kunden är över 18 år. I tveksamma fall ska du begära legitimation. Vid varje kassa och varuautomat ska det finnas information om åldersgräns.

Försäljarens ansvar

Du som ansvarar för försäljningen har även ett ansvar att se till att personalen vet vilka regler som gäller. Du har även ansvar för att det finns rutiner för personalens arbete, ett så kallat egenkontrollprogram. Du ska även ha kunskap om att den tobak du säljer har rätt märkning och att den kan spåras.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan ge föreläggande och förbud om det krävs för att tobakslagen ska följas. Vid en tillsyn kontrolleras till exempel att det finns synlig information om åldersgränsen.

Den årliga tillsynsavgiftern är:

Årliga tillsynsavgifterTobak (partihandel)

6 500 kr

Tobak (detaljhandel)

5 200 kr

Folköl

3 900 kr

e-cigaretter och påfyllningsbehållare

3 900 kr

Receptfria läkemedel

3 900 kr


Om en verksamhet omfattar flera produkter (tobak partihandel, tobak detaljhandel, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel) ska full avgift betalas för det produktslag som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

Förändringarna i den nya tobakslagen i korthet:

Ansök om tillstånd för att sälja tobak

  • Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden.
  • Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram och själv skicka in begäran om uppgifter till Skatteverket.
  • Avgiften för tillstånd ska betalas i samband med att ansökningshandlingarna skickas in.
  • Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Så hanteras din ansökan

Bygg- och miljönämnden kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig att sälja tobak. Då granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Bygg- och miljönämnden kan hämta information från andra myndigheter, exempelvis Polisen.

Ansökningsavgift för försäljning av tobak är:

Ansökningsavgift för försäljning av tobak är:Ansökan tillstånd försäljning av tobak, detaljhandel

15 600 kr

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, partihandel

19 500 kr


Du betalar till kommunen bankgiro 745-3061. Märk din betalning med 2510000 Tobakstillstånd/*bolagsnamn*. Innan handläggningen påbörjas måste avgiften till kommunen vara betald. Kvitto på inbetalningen bifogas med ansökan.

Anmälningsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter:

Anmälningsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter:Anmälan folkölsförsäljning

2 600 kr

Anmälan försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 600 kr


Du betalar till kommunen bankgiro 745-3061. Märk din betalning med 2510000 Folköl och/eller e-cigg/*bolagsnamn*. Kvitto på inbetalningen bifogas med anmälan.

Rökfria platser utomhus

Enligt den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du ansvarar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021