Serveringstillstånd

Om du ska ha en tillställning och vill ha alkohol till försäljning behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Detta ska du göra oavsett om din tillställning är öppen för allmänheten eller endast ett slutet sällskap. Du kan även ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

Ansökan om serveringstillstånd gör du via e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till kommunen. Tänk på att anmäla serveringspersonal om du redan har ett stadigvarande tillstånd och det sker en förändring.

Dans

Om du vill anordna dans i samband med ditt evenemang ska du söka tillstånd från Polisen.

Innan vi kan påbörja handläggningen av din ansökan måste avgiften till kommunen vara betald. Du betalar till kommunens bankgiro 745-3061. Skicka in ditt kvitto till oss med din ansökan. Märk din betalning med "2510000 Serveringstillstånd".

Serveringstillstånd och avgifter

Tillstånd

Avgift

Tillfälligt tillstånd för allmänhet

7 800 kronor plus 650 kronor/dag

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

2 600 kronor plus 650 kronor/dag

Utökat/ändrat tillstånd

7 800 kronor

Tillfälligt utökat/ändrat tillstånd

3 900 kronor

Stadigvarande tillstånd

19 500 kronor


Tillfälliga serveringstillstånd

Om din ansökan gäller ett serveringstillstånd för allmänhet bör du lämna in den till kommunen senast en månad före serveringstillfället. Gäller ansökan för slutet sällskap bör du lämna in ansökan senast två veckor före serveringstillfället. Ansöker du om ett tillfälligt utvidgat tillstånd bör du lämna in din ansökan senast tre veckor i förväg.

Stadigvarande serveringstillstånd

Du bör lämna in din ansökan minst två månader innan verksamheten påbörjas.

Du får ett beslut inom en till åtta veckor. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet.

Du får ett beslut inom en vecka om din ansökan gäller serveringstillstånd för slutet sällskap, och inom fyra till sex veckor om din ansökan gäller serveringstillstånd för allmänhet. När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga.

Om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd och någon i din personal slutar eller någon ny börjar, ska du anmäla detta till kommunen. Du får en ny uppdaterad lista med dina serveringsansvariga inom sex arbetsdagar.

Det finns undantag då serveringstillstånd inte krävs:

  • På privata fester och inom slutna sällskap där värden bjuder på drycker med alkohol i.
  • När gästerna intar egen alkohol på en privat fest.
  • När gäster kan köpa alkohol till självkostnadspris. Det krävs då att drycken köpts på Systembolaget.
  • När servering sker i en lokal där det inte sker yrkesmässig försäljning av drycker med alkohol.
  • Med slutna sällskap menas i förväg bestämda personer. Det kan till exempel vara föreningar, företag eller släkt och vänner.
Senast uppdaterad: 4 februari 2021