Möt våra medarbetare

Sammanlagt arbetar mer än 1 700 tillsvidareanställda personer i kommunen. Allt från pedagoger, socionomer, ekonomer till kommunikatörer, ingenjörer och trädgårdsmästare. Därför har vi som organisation ett ovanligt brett behov av kompetenser. Det innebär också att vi har en rad spännande jobb att erbjuda.

Här får du träffa några av våra hjältar, som vågar och gör och som faktiskt bidrar till att världen blir lite bättre, varje dag i Väsby.

Peter Gustavsson

Peter Gustavsson, GIS-ingenjör

Jag arbetar med uppdateringar av det kommunala vägnätets bil- och cykelvägar så att rätt väginformation levereras till Trafikverket och den nationella vägdatabasen.

Man skulle kunna säga att jag är en av de första länkarna i kedjan för att göra navigeringstjänster möjliga.

Jag arbetar med uppdateringar av det kommunala vägnätets bil- och cykelvägar så att rätt väginformation levereras till Trafikverket och den nationella vägdatabasen.

Man skulle kunna säga att jag är en av de första länkarna i kedjan för att göra navigeringstjänster möjliga.

Min roll handlar även om att stödja andra enheter inom kommunen med geografisk information. Det kan handla om allt ifrån inmätning av motionsspår till arbete med översiktsplanens kartor. Centralt för min tjänst är att kartan alltid står i fokus.


Ronja Krische

Ronja Krische, miljö- och klimatsamordnare

Jag arbetar med miljö på alla nivåer, från övergripande strategiska frågor till direkta insatser. Bland annat följer jag upp hur vi efterlever miljömålen i kommunen och planerar samt genomför olika aktiviteter på temat miljö.

Jag får helt enkelt vara med och skapa ett hållbart samhälle!

Jag arbetar med miljö på alla nivåer, från övergripande strategiska frågor till direkta insatser. Bland annat följer jag upp hur vi efterlever miljömålen i kommunen och planerar samt genomför olika aktiviteter på temat miljö.

Även om klimatfrågan är abstrakt och det inte syns att vi släpper ut mindre koldioxid i kommunen, så känns det bra att veta att vi hela tiden gör saker bättre och bättre. Jag får helt enkelt vara med och skapa ett hållbart samhälle!


Lotten Andersson

Lotten Andersson, avfallsutvecklare

När Lotten Andersson började på Upplands Väsby imponerades hon över kommunens innovativa miljötänk.

Sorterar du fem plastkassar kan du titta på tv i fyra timmar. Den typen av återkoppling till medborgarna är vad Lotten Andersson på Upplands Väsby kommun arbetar med dagligen.

Att min roll finns är ett tecken på att kommunen satsar på miljön!

Vad lockade dig till Upplands Väsby kommun?

– 2013 blev Upplands Väsby årets miljöbästa kommun i Miljöaktuellts ranking, det var något som inspirerade mig till att söka mig hit. Sedan jag började här har jag blivit positivt överraskad över kommunens innovativa satsningar på nya avfallslösningar. Väsby är företagscentrerat, därför jobbar vi exempelvis med att få till ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer så att företag blir mer involverade i miljöfrågorna. Bara det att min roll som avfallsutvecklare finns är ett tecken på att Upplands Väsby satsar på miljö- och avfallsområdet.

Berätta om ett spännande och innovativt projekt!

– Under året har vi gjort ett pilotprojekt med ett nytt återvinningskärl anpassat för småhus, där jag är projektledare. 200 hushåll har haft det nya kärlet på tomten, så istället för att åka till återvinningsstationen har de kunnat återvinna hemma. Återkopplingen har här handlat om att undersöka hur mycket hushållen återvunnit, och omvandla det i konkreta exempel. Återvinner du fem plastkassar sparar du lika mycket energi som att titta på tv i fyra timmar, och genom att konkretisera och göra måltalen personliga hoppas vi kunna öka medborgarnas engagemang.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det som gör avfallsområdet så roligt är att alla medborgare kan vara med och bidra. Som miljövetare arbetar jag med beteendeförändringar, och det är kul att många ställer sig positiva till avfallssortering. Sedan är det upp till oss som offentlig organisation att se till att det finns goda möjligheter till det. Att jag personligen gillar att leda har min arbetsgivare snappat upp, därför har jag fått ta ansvar för samordning och projektledning i olika satsningar. Det är kul att som ung få förtroende att vara med och påverka, det skapar karriärmöjligheter som jag värdesätter högt.

Ditt tips för en hållbar framtid?

Genom att börja sortera ditt avfall ser du hur mycket du förbrukar och kan analysera din konsumtion. Det sparar både på miljön och plånboken!


Se våra medarbetares egna berättelser om att arbeta i Väsby

Senast uppdaterad: 14 januari 2020