Vi erbjuder dig

Det ska vara lika bra för hälsan som för karriären att jobba hos oss. Vi tar hälsa på allvar för vi tror på att hållbara organisationer kännetecknas av välmående och starka medarbetare. Men vad innebär det egentligen?

Här nedan kan du läsa mer om några av alla de förmåner du får som anställd i Upplands Väsby Kommun.

Individuell lön

Hos oss är lönen individuell och differentierad. Med detta menas att det alltid ska finnas en verklig koppling mellan din arbetsprestation och din lön.

Jämställd lön

Alla löner ska vara jämställda. Därför genomför vi årligen en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan könen.

Löneöversyn varje år

Vid den årliga löneöversynen förs en dialog tillsammans med din chef om huruvida din lön överensstämmer med ditt arbetsresultat i koppling till verksamhetens mål.

Din utveckling är viktig för oss

Vi vill att alla som jobbar hos oss i Väsby kommun ska känna att de får chansen och utrymmet att utvecklas – oavsett om det är inom den egna rollen eller i en annan position i kommunen. På så sätt växer vi hela tiden, i takt med dig och dina kollegor.

Stort fokus hos oss ges området ledar- och kompetensutveckling och våra interna HR-processer ska stödja ledare och chefer att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens så att kommunens övergripande mål kan uppnås.

Vill du utvecklas till eller som chef?

Chefen inom den kommunala organisationen leder laget och driver den löpande verksamheten. Kärnan i uppdraget är att ge sig själv och medarbetarna förutsättningar för att leverera välfärdstjänster. Ett bra ledarskap lägger grunden för ett bra medarbetarskap.

Vi erbjuder våra chefer lärande och personlig utveckling i ledarskap genom mentorskap i samarbete med andra kommuner, där en kan delta både som mentor eller adept. Vi erbjuder också en introduktionsutbildning för alla våra nya chefer i kommunen.

Flexibel arbetstid

Vi strävar efter att våra medarbetare ska kunna uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv och erbjuder därför möjligheten att påverka arbetstidsförläggningen. I de verksamheter där flextidsavtalet tillämpas är arbetstidsmåttet 38,75 tim/vecka. Du har också lediga klämdagar och halvdagar dag innan röd dag om arbetat så tillåter.

Semester

Som anställd i kommunen har du 25 semesterdagar. Året du fyller 40 får du 31 dagar, och vid 50 års ålder får du 32 dagar.

Semesterväxling

Du har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som är yngre än 40 år kan då få fem extra lediga dagar, och medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldrapenningtillägg

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldrapenningstillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lönenivå du har när du påbörjar din föräldraledighet.

Personalstöd - samtal som gör livet enklare

För oss är det viktigt att du mår bra och livet består av mer än bara jobb! Genom tjänsten Personalstöd erbjuds medarbetare i Upplands Väsby kommun tillgång till kostnadsfritt och anonymt samtalsstöd dygnet runt, 365 dagar om året.

Mer information om Falcks personalstöd (broschyr).

Friskvård

Vi gillar att röra på oss och vet att det gör att vi mår bättre! Därför får medarbetare i Upplands Väsby kommun ett bidrag för motion och friskvård via vår frisksvårdleverantör Actiway.

Du får även tillgång till Advinans, vår förmånsportal som erbjuder ett brett utbud av förmånliga rabatter och erbjudanden för alla smaker.

Konstklubben

Konstklubben är en konstförening för alla medarbetare i kommunen. De anordnar olika aktiviteter, konstvisningar och utlottningar av inköpt konst för föreningens medlemmar.

Som kommunanställd omfattas du av ett antal försäkringar. Utöver den allmänna pensionen har du även rätt till en tjänstepension. Du omfattas av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) och har också tillgång till företagshälsovård.

Försäkringsskydd

Som medarbetare i Upplands Väsby kommun omfattas du av ett antal försäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) – ett skydd för dig som medarbetare om du skulle bli sjuk och få sjukpenning.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) - ger ett försäkringsskydd vid olyckor i arbetet eller vid resa till/från arbetet
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) - försäkringsskydd för efterlevande familj

Pensionspolicy

Upplands Väsby Kommun vill kunna erbjuda attraktiva pensionsvillkor och för att få en tydlighet i hur olika pensionsfrågor ska hanteras har man tagit fram en pensionspolicy. Policyn beskriver hur kommunen beslutat att hantera specifika pensionsfrågor:

  • Minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension för äldre medarbetare
  • Löneväxling till pension
  • Alternativ KAP-KL

Individuell introduktionsplan

Du erbjuds en individuell introduktionsplan, både övergripande och rollspecifik. Två gånger om året har vi dessutom en central introduktionsdag för alla nyanställda i kommunen som varit otroligt uppskattad bland tidigare års deltagare.

Senast uppdaterad: 17 september 2020