Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. Protokollen redogör för vilka ärenden som tagits upp och vilka beslut som fattats. Vem som helst kan ta del av protokollen. 

Protokoll tillgängliga för alla

Det är en viktig demokratisk granskningsfunktion att vem som helst kan ta del av protokollen och granska ärenden och beslut. Oftast är det dock de som är berörda av ett visst beslut som gärna läser protokollet. Protokollen är också en viktig källa för journalister som vill bevaka vad som händer i kommunen och granska beslutsfattandet.

Tider för sammanträden

En sammanställning över tider och veckodagar för sammanträden 2019 kommer inom kort att publiceras på webbplatsen. Tills dess går det att hitta sammanträdestider under mapparna för respektive politiskt organ nedan.

Hur hittar jag handlingar och protokoll?

För att hitta handlingar och protokoll från sammanträden, klicka på aktuell mapp nedan och välj sedan vilket år du vill visa.

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds via webb-tv. Tidigare tv-sändningar finns också att se i efterhand.

Direktsändning från kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 7 januari 2019
Kommun och politik