För företagare

Här hittar du som är företagare information om kommunens stöd under coronapandemin och information om restriktioner och förbud.

Uppdaterad 26 april 2021

Stöd till företagare i Upplands Väsby

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

Vi har ingen generell förlängd betaltid, men vi uppmanar de företag som har ett behov att ta kontakt med oss för vidare samtal.

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

 • Avgifter för sophämtning.
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp.
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar.

Finns önskemål om uppskov med avgift ska du kontakta:

Charlotta Sangregorio, teknisk chef

Kristine Tuxen Borlaug, chef för miljökontoret

 Eller Meysam Tarazandeh, biträdande bygglovchef

Vi sänker avgiften för tillsyn och tillstånd för företag

 • som kan ställa om sin produktion till för samhället nödvändiga produkter som kan användas inom vård, skola och omsorg som:
  • handsprit
  • visir
  • skyddskläder
  • med mera.
 • som tillverkar eller distribuerar produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.

Nedkortad betaltid för dig som är leverantör

Vi accepterar betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tills vidare.

 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Stöd till företag och verksamheter som hyr lokaler av kommunen

Vi hyr ut lokaler till ett stort antal företag och verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och verkar inom skola, vård och omsorg. De påverkas inte ekonomiskt av pandemin så länge den offentliga finansieringen kvarstår.

Ett fåtal företag och verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som nu har förlorat intäkter. För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2021.

Kontakta oss för omsättningsbaserad hyra

Tillhör ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta fastighetschef Britt Lexander för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.

Ingen avgift för anmälan av catering i hemmet

För att underlätta för dig som krögare att erbjuda catering har avgiften för att anmäla lokal som inte kräver räddningstjänstens godkännande, till exempel i hemmet, tagits bort till och med maj 2021.

Vi behöver ta ut en ansökningsavgift motsvarande sex timmars handläggningstid. Den avgiften är 7 338 kronor.

Efter inskickad ansökan gör bygg- och miljökontoret en prövning som omfattar remisser till polisen, kronofogden och skatteverket.

 • När du fått tillståndet kan du erbjuda catering. Vi skickar tillståndet till dig brev eller e-post. Innan du utför catering behöver anmäla adress och tidpunkt för tjänsten du till bygg- och miljökontoret.

Vi arbetar även med dessa åtgärder

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är går.
 • Vi prioriterar tillstånds- och tillsynsärenden som är kritiska för en verksamhet.
 • Vi har dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
 • Vi ser över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Information om restriktioner och förbud

Det har införts flera restriktioner och förbud i Sverige på grund av covid-19 som påverkar dig som driver ett företag.

Samlad information om restriktioner och förbud på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Pandemilagen

En tillfällig pandemilag gäller till och med september 2021. Med stöd av lagen har regeringen bland annat bestämt att:

 • Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som visar hur många som får vara i lokalen samtidigt.
 • Mellan den 6 mars och 16 maj 2021 gäller skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningarsom innebär att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer. Handelsplatser ska även vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Undantag gäller för barn eller andra personer som är i behov av stöd. Maxantalet gäller inte gallerior och köpcentrum.
 • Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.
 • Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta.
 • Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Serveringsställen och förbud mot servering av alkohol

För serveringsställen gäller bland annat att:

 • Det får inte sitta fler än fyra personer vid samma bord.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom en egen entré utifrån. Barn och andra personer som är i behov av stöd är undantagna från kravet.
 • Alla serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter klockan 20.30.
 • Servering av alkohol är förbjudet mellan klockan 22.00-11.00. Restauranger och serveringsställen får inte servera alkohol efter klockan 20.00 eftersom de måste stänga klockan 20.30.
 • Att ha en trubadur på din restaurang är likställt med att ha en allmän sammankomst och då är det bara tillåtet att ha åtta gäster i lokalen.
 • För dig som har en cateringverksamhet med servering av alkohol innebär det fortsatt att det ska finnas serveringspersonal i den lokal där cateringen ska utföras, även om det är ett privat hem.

Frågor och svar för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset och livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att den tillfälliga pandemilagen följs. Kommunen ansvarar för tillsynen av serveringsställen.

Frågor och svar om tillsyn av pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021