Information från myndigheter

Här hittar du sammanfattad information om regler och riktlinjer som gäller under pandemin.

Uppdaterad 25 november 2021

Rekommendationer och råd om covid-19

Den 22 november utökas rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Till den 1 december förbereds också fler smittskyddsåtgärder, bland annat införs en möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nya rekommendationer från 22 november och 1 december på Folkhälsomyndighets webbplats Länk till annan webbplats..

Stanna hemma och testa dig vid symtom

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig för covid-19. Rekommendationen gäller för alla som är sex år och äldre, både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade.

De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om
hur du testar dig Länk till annan webbplats.
.

PCR-test för covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationsbevis

Den 1 december 2021 införs krav på vaccinationsbevis för att delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 personer i publiken.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om deras förslag på smittskyddsåtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid luftvägsinfektion

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer vid luftvägsinflektion från och med den 1 november 2021. Om du får symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör du stanna hemma.

Syftet med rekommendationen är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

De som varit sjuka kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter (förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter) när de testat negativt och är helt friska. Har man haft feber behöver man vara feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk även en tid efter infektionen.

Läs på krisinformations webbplats om du själv eller någon i din närhet blir sjuk Länk till annan webbplats.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra. Det gäller även när du inte har symtom.

  • Håll avstånd till andra människor.
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
  • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Tillfällig pandemilag

Den tillfälliga pandeminlagen är beslutad av regeringen. Lagen ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Brott mot förbuden kan ge böter. Det är Länsstyrelsen som främst ansvarar för tillsyn.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till och med 31 januari 2022.

Lagen omfattar dessa områden:

  • Allmänna sammankomster
  • Offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- och kulturverksamhet
  • Handelsplatser
  • Kollektivtrafik
  • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Trängsel som omfattas av pandemilagen kan anmälas till Länsstyrelsen:
pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Vid resor utrikes

Utrikesdepartementet har beslutat att reseavrådan tas bort efter den 1 oktober. Du har fortfarande ett eget ansvar att resa så smittsäkert som möjligt och själv ta reda på vad som gäller på resmålet och följa de regler och rekommendationer som finns.

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin på . Länk till annan webbplats.

Information om du planerar längre resor på folkhalsomyndigheten webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid resor inrikes

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EU/EES till och med den 31 januari 2022.

Testa dig efter resa

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har under de senaste sju dagarna vistats i ett land utanför Norden att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten gäller alla resenärer från förskoleklass och uppåt.

Vid symptom efter resa

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt. Det gäller även om du är vaccinerad eller om det har gått mindre än sex månader sedan du hade bekräftad covid-19. Råd om testning gäller inte för barn under 6 år.

Ovaccinerade bör alltid testa sig efter inresa.

Rekommendationer för dig som reser in i Sverige. Länk till annan webbplats.

PCR-test för covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Mer information

Sammanställning från Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 december 2021