Förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och grundskola.

Uppdaterad 19 januari 2021

Rekommendationer och råd för att minska smittspridning av covid-19

Från den 12 januari inför Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för att undvika smittspridning.

Alla bör hålla avstånd till andra i offentliga miljöer, undvika trängsel i kollektivtrafik och använda munskydd om det inte går.

På serveringsställen tillåts bara sittande gäster, maximalt 8 personer per sällskap, och 1 meters avstånd mellan olika sällskap. Stängning senast klockan 23.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om fler än 20 personer deltar. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Mer information om rekommendationerna från den 12 januari på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Rekommendationer vid luftvägsinfektion

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer vid luftvägsinflektion från och med den 1 november 2021. Om du får symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör du stanna hemma.

Syftetet med rekommendationen är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig för covid-19. Rekommendationen gäller för alla som är sex år och äldre, både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade.

Testa dig om symtomen varar i mer än 24 timmar. Det gäller även om du är vaccinerad. Om du inte lyckas beställa ett prov rekommenderas du stanna hemma och agera som om du har covid-19. Stanna hemma minst en vecka tills du varit feberfri minst två dagar.

De som varit sjuka kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter (förskola, skola och fritidsaktiviteter) när de testat negativt och är friska. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk även en tid efter infektionen.

Förskola

För att minska risken för smittspridning av covid-19 finns vissa anpassningar i de kommunala förskolorna och skolorna.

Följande anpassningar finns i de kommunala förskolorna:

  • Hålla avstånd och att tvätta händerna. Om ett barn uppvisar symtom ska barnet stanna hemma.
  • Hämtning och lämning av barnen sker fortsatt utomhus.
  • Föräldramöten sker digitalt.
  • Inga studiebesök.
  • Om möjligt genomförs utvecklingssamtal på distans eller digitalt.

Aktuella regler för barnomsorg under pandemin finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen. Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan

Öppna Förskolan erbjuder nu verksamhet inomhus. Men med ett begränsat antal platser.

Mer information om öppna förskolans verksamhet och öppettider.

Grundskola

Skolorna i Upplands Väsby följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer och har närundervisning. Det innebär att samtliga elever är på plats.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 finns vissa anpassningar i de kommunala förskolorna och skolorna.

Följande anpassningar finns i de kommunala förskolorna:

  • Hålla avstånd och att tvätta händerna. Om ett barn uppvisar symtom ska barnet stanna hemma.
  • Hämtning och lämning av barnen sker fortsatt utomhus.
  • Föräldramöten sker digitalt.
  • Inga studiebesök.
  • Om möjligt genomförs utvecklingssamtal på distans eller digitalt.

Kontaktuppgifter till grundskolorna i Väsby. Länk till annan webbplats.

Information om vaccination på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Idrottsundervisning

Idrottsundervisningen genomförs inomhus och eleverna har möjlighet att byta om och duscha i omklädningsrummen.

De skolor som har inbokade resor till och från simundervisning och hemkunskapslektioner kommer fortsätta använda ett förbokat transportmedlet. Det är inte beslutat när skolorna kan återgå till att resa med kollektivtrafiken.

Elever med symtom för covid-19

Vi behöver hjälpas åt tillsammans för att minska smittspridningen. Det är viktigt att elever som uppvisar symtom stannar hemma. Om en elev i grundskolan uppvisar symtom ska eleven testas för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. En elev som stannar hemma på grund av symtom eller i väntan på provsvar kan få individuell anpassad undervisning.

Smittspårning med gurgeltester

För att smittspåra eventuell smitta i en skola kan gurgeltest användas. Rektorn på respektive skola gör beställning av gurgeltest till eleverna.

Information på 1177.se om hur du gör ett gurgeltest. Länk till annan webbplats.

Positivt test för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig.
Det är fortfarande viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Vid misstänkt covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Det gäller även om man haft covid-19 eller är vaccinerad.

När en person i hushållet är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19 ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Den som tar testet stannar hemma i väntan på provsvar. Barn som inte uppvisar symtom på covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem.

Om någon i familjen har bekräftad covid-19

Alla personer som delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Distansundervisning

Skolorna bedriver närundervisning där samtliga elever är på plats. Om en lärare är hemma med symtom för covid-19 kan hen genomföra distansundervisning för sin/sina klasser utan beslut från smittskyddsläkare. Om en elev måste vara hemma på grund av covid-19 kan eleven få fjärrundervisning.

Om en skola skulle ha ett stort personalbortfall har rektor rätt att genomföra distansundervisning utan beslut från smittskyddsläkare. Detta gäller högstadium och gymnasium.

Det är smittskyddsläkaren eller nationellt fattade beslut som kan stänga skolor.

Testa dig efter resa

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla reser in i Sverige att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Det gäller även vid inresa från de nordiska länderna.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, även om man haft covid-19 det senaste halvåret eller visat ett negativt test vid med inresan. Uppmaningen gäller alla resenärer från förskoleklass och uppåt.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för dig som reser in i Sverige. Länk till annan webbplats.

PCR-test för covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år

Den nationella rekommendationen är att alla elever mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin. Barn som inte fyllt 12 år erbjuds inte vaccin.

Vaccination på skolorna genomförs av vaccinatörer från Smittskydd Stockholm i samarbete med elevhälsan på respektive skola. För att eleven ska kunna få vaccin behöver båda vårdnadshavare skriva under samtyckesblankett samt fylla i en hälsodeklaration. Samtyckesblanketten och hälsodeklarationen gäller för båda vaccinationsdoserna. Ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration lämnas till skolan.

För att kunna vaccinera sig mot covid-19 får ingen annan vaccination genomföras 7 dagar innan eller 7 dagar efter vaccinationen mot covid-19. Vårdnadshavare behöver inte medverkar på plats vid vaccinering.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vid frågor om vaccination kontakta 1177.

Information om vaccination på 1177.se. Länk till annan webbplats.

För dig som inte är fullvaccinerad

Från och med den 29 september 2021 finns rekommendationer för dig som inte är fullvaccinerad.

Rekommedationer för dig som inte är fullvaccinerad

Frågor och svar

Skolverksamheternas generella ansvara att förebygga smittspridning

Skolverksamheten har även framöver ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer till exempel genom förebyggande åtgärder. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten kan vara kvar en längre tid. Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut.

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Har barnet däremot familjemedlemmar som har konstaterad covid-19 så ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022