Förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och grundskola.

Uppdaterad 13 april 2021

Förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Aktuella regler som gäller för barnomsorgen under pandemin finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen.länk till annan webbplats

Öppna förskolan

Öppna Förskolan på Dragonvägen 92 är stängd en tid framöver för att minska smittspridning.

Grundskola

Grundskolorna följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer.

Skolorna fortsätter att arbeta för att minska risken för smittspridning. De utgår från Folkhälsomyndigheteten och andra myndigheters rekommendationer, riktlinjer och nya regler. Eventuella beslut om att stänga fattas i samråd med smittskyddsläkare.

Högstadieskolorna fortsätter med en kombination av fjärr- och närundervisning till den 19 april. Därefter sker en succesiv ökning av närundervisning. Beslutet kan komma att ändras utifrån nya och ändrade rekommendationer.

För detaljerad information om varje skolas upplägg, vänligen kontakta respektive skola.

Fristående skolors huvudmän beslutar själva om det ska bedrivas distansundervisning eller inte. Du finner därför mer information om deras upplägg på respektive friskolas webbplats. 

För detaljerad information om varje skolas upplägg kontakta respektive skola.

Kontaktuppgifter till grundskolorna i Väsby.länk till annan webbplats

Frågor och svar

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Har barnet däremot familjemedlemmar som har konstaterad covid-19 så ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Ska mitt barn gå till förskolan eller skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19?

Om en familjemedlem är sjuk i covid-19 ska barnet stanna hemma.

Senast uppdaterad: 13 april 2021