Förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och grundskola.

Uppdaterad 1 september 2021

Förskola

De kommunala förskolorna i Väsby håller öppet. Aktuella regler för barnomsorg under pandemin finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen. Länk till annan webbplats.

Barn med symtom för covid-19

Barn i förskolan ska vara hemma vid symtom samt ytterligare 2 dagar. Efter 7 dagar kan barnet gå tillbaka även om barnet uppvisar lättare symtom.

Öppna förskolan

Öppna Förskolans verksamhet är på olika lekplatser runt om i kommunen.

Öppna förskolor

Grundskola

Skolorna i Upplands Väsby följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer och kommer att starta terminen med närundervisning. Det innebär att samtliga elever är på plats.

För att undvika trängsel i skolan har flera olika åtgärder upprättats. Till exempel kommer inga gemensamma samlingar att genomföras. Det kommer vara olika lunchtider för eleverna. Skolorna kommer gör riskbedömningar och anpassa aktiviteter som kan innebär en risk för smittspridning. Det innebär till exempel att viss verksamhet kan förläggas utomhus. En ytterligare åtgärd är att varken vårdnadshavare eller övriga bjuds in i skollokalerna. Detta för att minimera smittorisken.

Kontaktuppgifter till grundskolorna i Väsby. Länk till annan webbplats.

För elever med praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

PRAO är en viktig del inför elevernas val till ett framtida yrke och erfarenhet. Att genomföra arbetsplatsförlagd PRAO kan dock vara svårt under rådande omständigheter. För att minska smittorisken för våra elever och smittspridningen i samhället kommer vi att försöka sprida ut PRAO perioder och i alternativa former. Detta kan dock förändras utifrån de rekommendationer Smittskydd Stockholm ger.

Elever med symtom för covid-19

Vi behöver hjälpas åt tillsammans för att minska smittspridningen. Det är viktigt att elever som uppvisar symtom stannar hemma. Om en elev i grundskolan uppvisar symtom ska eleven testas för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. En elev som stannar hemma på grund av symtom eller i väntan på provsvar kan få individuell anpassad undervisning.

Positivt test för covid-19

Om en elev testas positivt för covid-19 ska information ges till de som varit i närheten (2 meter under 15 minuter). De som varit i närheten ska testa sig oavsett om de är fullvaccinerade eller inte. Detta gäller från 6:års ålder. Eleven som testat positivt ska vara i hemkarantän under 7 dagar även de övriga i familjen ska vara hemma om de inte är fullvaccinerade eller har varit sjuka i covid-19 nyligen.

Distansundervisning

Skolorna bedriver närundervisning där samtliga elever är på plats. Om en lärare är hemma med symtom för covid-19 kan hen genomföra distansundervisning för sin/sina klasser utan beslut från smittskyddsläkare. Om en elev måste vara hemma på grund av covid-19 kan eleven få fjärrundervisning.

Om en skola skulle ha ett stort personalbortfall har rektor rätt att genomföra distansundervisning utan beslut från smittskyddsläkare. Detta gäller högstadium och gymnasium.

Det är smittskyddsläkaren eller nationellt fattade beslut som kan stänga skolor.

Vad gäller för dig som rest utomlands

Från och med den 1 september gäller följande rekommendation. Alla (gäller inte barn yngre än 6 år) som nyligen varit i ett land utanför Norden ska testa sig för covid-19. Om man är fullvaccinerad eller haft covid-19 de senast 6 månaderna behöver man inte testa sig. Efter en resa utanför Norden är det viktigt att vara försiktigt i sitt umgänge. Undvik till exempel att träffa personer som ingår i en riskgrupp.

På 1177.se finns mer information om vad som gäller för dig som rest utomlands. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Har barnet däremot familjemedlemmar som har konstaterad covid-19 så ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ska mitt barn gå till förskolan eller skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19?

Om en familjemedlem är sjuk i covid-19 ska barnet stanna hemma.

Senast uppdaterad: 1 september 2021