Gymnasium och vuxenutbildning

Information om vad som gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdaterad 21 januari 2021

Rekommendationer och råd för att minska smittspridning av covid-19

Från den 12 januari inför Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för att undvika smittspridning.

Alla som kan bör arbeta hemifrån, och alla bör undvika miljöer med trängsel. Vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester.

På serveringsställen tillåts bara sittande gäster, maximalt 8 personer per sällskap, och 1 meters avstånd mellan olika sällskap. Stängning senast klockan 23.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om fler än 20 personer deltar. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Från 24 december tillåts maximalt 50 personer på privata fester och tillställningar i hyrda lokaler, och gränsen kommer inom kort att ändras till maximalt 20 personer.

Mer information om rekommendationerna från den 12 januari på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Rekommendationer vid luftvägsinfektion

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer vid luftvägsinflektion från och med den 1 november 2021. Om du får symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör du stanna hemma.

Syftetet med rekommendationen är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig för covid-19. Rekommendationen gäller för alla som är sex år och äldre, både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade.

Om du har testats positivt för covid-19 ska du vara hemma i fem dagar och varit feberfri i minst två dagar.

De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska också stanna hemma i fem dagar och testa sig för covid-19 vid symptom. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Testa dig om symtomen varar i mer än 24 timmar. Det gäller även om du är vaccinerad. Om du inte lyckas beställa ett prov rekommenderas du stanna hemma och agera som om du har covid-19. Stanna hemma minst en vecka tills du varit feberfri minst två dagar.

Symptomfria personer i hushållet som vaccinerats med påfyllnadsdos eller haft covid-19 de senaste tre månaderna undantas från karantänen.

De som varit sjuka kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter (förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter) när de testat negativt och är friska. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk även en tid efter infektionen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna i Upplands Väsby följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer och har närundervisning. Det innebär att samtliga elever är på plats.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 finns vissa anpassningar för eleverna på gymnasiet.

Följande anpassningar fortsätter på gymnasiet:

  • Inga gemensamma samlingar genomförs.
  • Olika lunchtider för eleverna.
  • Det genomförs riskbedömningar och anpassningar av aktiviteter som kan innebära en risk för smittspridning. Det innebär till exempel att viss verksamhet kan förläggas utomhus.
  • Varken vårdnadshavare eller övriga bjuds in i skollokalerna. Detta för att minimera smittorisken.

Elever med symtom för covid-19

Vi behöver hjälpas åt tillsammans för att minska smittspridningen. Det är viktigt att elever som uppvisar symtom stannar hemma. Om en elev uppvisar symtom ska eleven testas för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. En elev som stannar hemma på grund av symtom eller i väntan på provsvar kan få individuell anpassad undervisning.

Smittspårning med gurgeltester

För att smittspåra eventuell smitta i en skola kan gurgeltest användas. Rektorn på respektive skola gör beställning av gurgeltest till eleverna.

Information på 1177.se om hur du gör ett gurgeltest. Länk till annan webbplats.

Positivt test för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst fem dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

Om någon i familjen har bekräftad covid-19

Alla personer som delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i fem dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte.

Distansundervisning

Gymnasieskolorna bedriver närundervisning där samtliga elever är på plats. Om en lärare är hemma med symtom för covid-19 kan hen genomföra distansundervisning för sin/sina klasser utan beslut från smittskyddsläkare. Om en elev måste vara hemma på grund av covid-19 kan eleven få fjärrundervisning.

Om en gymnasieskola skulle ha ett stort personalbortfall har rektor rätt att genomföra distansundervisning utan beslut från smittskyddsläkare. Detta gäller högstadium och gymnasium.

Det är smittskyddsläkaren eller nationellt fattade beslut som kan stänga skolor.

Testa dig efter resa

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla reser in i Sverige att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Det gäller även vid inresa från de nordiska länderna.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, även om man haft covid-19 det senaste halvåret eller visat ett negativt test vid med inresan. Uppmaningen gäller alla resenärer från förskoleklass och uppåt.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för dig som reser in i Sverige. Länk till annan webbplats.

PCR-test för covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ungdomar födda 2005 och tidigare vaccinerar sig mot covid-19. För att underlätta för de elever som vill vaccinera sig kommer skolorna låta elever få ledigt för vaccination. Läs mer vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Information på 1177.se om vaccin mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Från och med den 29 september 2021 finns rekommendationer för dig som inte är fullvaccinerad.

Information på kommunens webbplats om de rekommedationer som gäller för dig som inte är fullvaccinerad.

Vuxenutbildning

När det gäller information om vuxenutbildningen, kontakta din utbildningsanordnare (skola) för mer information.

Information om vuxenutbildningen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022