Gymnasium och vuxenutbildning

Information om vad som gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdaterad 1 september 2021

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna i Upplands Väsby följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer och kommer att starta terminen med närundervisning. Det innebär att samtliga elever är på plats.

För att undvika trängsel i skolan har flera olika åtgärder upprättats. Till exempel kommer inga gemensamma samlingar att genomföras. Det kommer vara olika lunchtider för eleverna. Skolorna kommer att göra riskbedömningar och anpassa aktiviteter som kan innebära en risk för smittspridning. Det innebär till exempel att viss verksamhet kan förläggas utomhus. En ytterligare åtgärd är att varken vårdnadshavare eller övriga bjuds in i skollokalerna. Detta för att minimera smittorisken.

Elever med symtom för covid-19

Vi behöver hjälpas åt tillsammans för att minska smittspridningen. Det är viktigt att elever som uppvisar symtom stannar hemma. Om en elev uppvisar symtom ska eleven testas för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. En elev som stannar hemma på grund av symtom eller i väntan på provsvar kan få individuell anpassad undervisning.

Positivt test för covid-19

Om en elev testas positivt för covid-19 ska information ges till de som varit i närheten (2 meter under 15 minuter). De som varit i närheten ska testa sig oavsett om de är fullvaccinerade eller inte. Detta gäller från 6:års ålder. Eleven som testat positivt ska vara i hemkarantän under 7 dagar även de övriga i familjen ska vara hemma om de inte är fullvaccinerade eller har varit sjuka i covid-19 nyligen.

Distansundervisning

Gymnasieskolorna bedriver närundervisning där samtliga elever är på plats. Om en lärare är hemma med symtom för covid-19 kan hen genomföra distansundervisning för sin/sina klasser utan beslut från smittskyddsläkare. Om en elev måste vara hemma på grund av covid-19 kan eleven få fjärrundervisning.

Om en gymnasieskola skulle ha ett stort personalbortfall har rektor rätt att genomföra distansundervisning utan beslut från smittskyddsläkare. Detta gäller högstadium och gymnasium.

Det är smittskyddsläkaren eller nationellt fattade beslut som kan stänga skolor.

Vad gäller för dig som rest utomlands

Från och med den 1 september gäller följande rekommendation. Alla (gäller inte barn yngre än 6 år) som nyligen varit i ett land utanför Norden ska testa sig för covid-19. Om man är fullvaccinerad eller haft covid-19 de senast 6 månaderna behöver man inte testa sig. Efter en resa utanför Norden är det viktigt att vara försiktigt i sitt umgänge. Undvik till exempel att träffa personer som ingår i en riskgrupp.

På 1177.se finns information om vad som gäller för dig som nyligen varit i ett land utanför Norden. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ungdomar födda 2005 och tidigare vaccinerar sig mot covid-19. För att underlätta för de elever som vill vaccinera sig kommer skolorna låta elever få ledigt för vaccination. Läs mer vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Information på 1177.se om vaccin mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning

När det gäller information om vuxenutbildningen, kontakta din utbildningsanordnare (skola) för mer information.

Information om vuxenutbildningen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 september 2021