Information om kommunens verksamheter

Information om pandemins påverkan på kommunens verksamheter.

Information om vad som gäller för förskola och grundskola

Information om vad som gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Information om vad som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.

Information om vad som gäller för kultur- och fritidsverksamheten.