Jämför service, kvalitet i verksamheter

Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi mäta och öka kvaliteten i våra verksamheter. Därför deltar vi bland annat i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. KKiK redovisar resultat inom utvalda områden som är intressanta f...

Medborgarundersökningen

Varje år genomför Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning som kommuner kan välja att delta i. Undersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval...