Jämför service, kvalitet i verksamheter

Genom att jämföra kommunens verksamheter med andra kommuners kan vi mäta och öka kvaliteten. Därför deltar Upplands Väsby kommun i bland annat medborgarundersökningen och i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti är en specifikation av vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. KKiK redovisar resultat inom utvalda områden som är intressanta f...

Medborgarundersökningen

Varje år genomför Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning som kommuner kan välja att delta i. Undersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval...