Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunen Kvalitet i Korthet, KKiK, som redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressanta för medborgarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Projektet omfattar nu ca 250 kommuner som kan jämföra sina resultat för att lära och utvecklas. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden.

Delaktighet och information

Effektivitet

Samhällsutvecklare

Tillgänglighet

Trygghet