Förtroendemannaregistret

Finska PRO (FinskaPRO)

Webbplats:
http://www.pro.se/default.asp?a=1&special=1024&lngItemID=236

Förtroendevalda personer (3 st)

EfternamnFörnamnE-post
Gustafsson Arja
Tetri Lahja
Tuukkanen Arja
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Kommun och politik