Kemikalieolyckor

I Upplands Väsby finns inga företag som utgör en risk för kemikalieolyckor. Däremot kan kemikalier transporteras genom Väsby längs våra vägar eller vår järnväg. Om en olycka skulle ske har räddningstjänsten en plan för hela kommunen.

Vad kan orsaka en kemikalieolycka?

I vårt land transporteras miljontals ton kemikalier längs vägar, järnvägar och över vatten. Ibland sker olyckor. Det kan röra sig om urspårade godståg, bränder eller till och med sabotage. Det kan också handla om behållare som långsamt vittrar sönder.

Information om kemikalieolyckor på krisinformations webbplatslänk till annan webbplats

Vilken beredskap finns i Upplands Väsby?

Om en olycka skulle ske i Väsby har räddningstjänsten en övergripande räddningstjänstplan för hela kommunen. De har även planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

Räddningstjänst

Senast uppdaterad: 21 juni 2018