Rådet för medborgardialog

Upplands Väsby har ett råd för medborgardialog. De har i uppdrag att hitta nya former och arenor för dialog med kommunens medborgare.

Rådet ska bland annat:

  • Vara initiativtagare och deltagare i arbetet med att förädla de dialogformer som redan finns.
  • Arbeta fram nya metoder och söka nya vägar för dialog.
  • Utbyta erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör dialog med medborgarna.
  • Vid behov och önskemål arrangera seminarier med medborgardialogen i centrum.
Senast uppdaterad: 14 september 2018