Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige. Det är revisorerna som kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt. Till sin hjälp har de även yrkesrevisorer som är sakkunniga. Tillsammans är de kommunrevisionen.

Granskar hur verksamheten sköts

Revisorerna har till uppgift att granska:

  • Att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomisk sätt.
  • Att räkenskaperna är rättvisande.
  • Att den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig.

Kontakta revisorerna

Om du vill veta vilka kommunens revisorer är eller få kontakt med någon av dem, kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2016.pdf 357 kB 2018-02-28 14.17
Revisionsrapport nr 1 2016 Granskning av kompetensförsörjning.pdf 336 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 2 2016 Granskning av föreningsbidrag.pdf 684 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 3 2016 Granskning av kommunens arbete för att motverka oegentligheter avseende LSS, HVB och personlig assistans.pdf 748 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 4 2016 Granskningav delårsrapport 2016.pdf 367 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 5 2016 Intern kontroll.pdf 472 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 6 2016 Granskning Pulsen Combine.pdf 271 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 7 2016 Granskning av redovisning av VA-verksamhet.pdf 307 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2016 Granskning av redovisning av VA-verksamhet.pdf 66 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 8 2016 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2016.pdf 722 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2016 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2016.pdf 414 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 9 2016 Granskning av målstyrningsprocessen.pdf 564 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 9 2016 Granskning av målstyrningsprocessen.pdf 437 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 10 2016 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016.pdf 521 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsplan 2017.pdf 342 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 1 2017 Granskning av överförmyndarnämnden Upplands Väsby kommun.pdf 708 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande Revisionsrapport nr 1 2017.pdf 101 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 2 2017 Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet Upplands Väsby kommun.pdf 578 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 2 2017.pdf 788 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 3 2017 Granskning av exploateringsprocessen i Upplands Väsby kommun.pdf 515 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 3 2017.pdf 539 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 4 2017 Granskning av delårsrapport 2017 Upplands Väsby kommun.pdf 367 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 4 2017.pdf 256 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 5 2017 Granskning av utbildningsnämndens styrning av skolan, Ett lärande Väsby.pdf 532 kB 2017-11-16 09.55
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 5 2017.pdf 703 kB 2017-11-16 09.55
Revisionsrapport nr 6 2017 Löpande grankning av redovisningsrutiner.pdf 568 kB 2017-12-14 11.11
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2017.pdf 233 kB 2017-12-14 11.12
Revisionsrapport nr 8 2017 Gundläggande granskning av styrelser och nämnder 2017.pdf 927 kB 2018-03-12 14.50
Revisionsskrivelse tillhörande Revisionsrapport nr 8 2017.pdf 520 kB 2018-03-12 14.50
Revisionsrapport nr 9 2017 Granskning av diarieföring och arkivering.pdf 522 kB 2018-02-22 14.25
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 9 2017.pdf 848 kB 2018-02-22 14.25
Revisionsrapport nr 10 2017 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017.pdf 720 kB 2019-05-13 07.47
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 1 2018.pdf 928 kB 2018-06-19 08.29
Revisionsrapport nr 1 2018 Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap.pdf 707 kB 2018-06-19 08.31
Revisionsrapport nr 3 2018 Granskning av LSS-verksamheten.pdf 1 MB 2018-06-19 08.30
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 3 2018.pdf 653 kB 2018-06-19 08.30
Revisionsrapport nr 2 2018 Granskning av SFI.pdf 716 kB 2018-09-04 07.43
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 2018.pdf 742 kB 2018-09-04 07.43
Revisionsrapport nr 4 granskning av delårsrapport per 31 aug 2018.pdf 486 kB 2018-10-09 09.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 4 2018.pdf 258 kB 2018-10-09 09.40
Revisionsrapport nr 5 2018 Löpande granskning av redovisningsrutiner 2018.pdf 570 kB 2018-11-20 09.42
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 5 2018.pdf 252 kB 2018-11-20 09.42
Revisionsrapport nr 6 2018 Granskning av kommunens anlitande av externa konsulter.pdf 545 kB 2018-12-14 10.48
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2018.pdf 885 kB 2018-12-14 10.48
Revisionsrapport nr 7 2018 Granskning av informationssäkerhet.pdf 781 kB 2018-12-14 11.07
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2018.pdf 630 kB 2018-12-14 11.08
Revisionsrapport nr 8 2018 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2018.pdf 575 kB 2019-03-18 07.55
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2018.pdf 1 MB 2019-03-18 07.55
Revisionsrapport nr 9 2018 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018.pdf 514 kB 2019-03-18 07.56
Revisionsrapport nr 1 2019 Granskning av kommunens underhåll av allmänna anläggningar, gator och vägar.pdf 478 kB 2019-06-10 08.57
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 1 2019.pdf 836 kB 2019-06-10 08.57
Revisionsrapport nr 2 2019 Fullmäktiges prioriteringar och uppdrag, budget 2019 med flerårsplan.pdf 782 kB 2019-06-13 07.38
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 2019.pdf 769 kB 2019-06-13 07.38
Revisionsrapport nr 3 2019 Granskning av kommunstyrelsens uppsiksplikt.pdf 936 kB 2019-06-17 10.30
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 3 2019.pdf 997 kB 2019-06-17 10.30
Revisionsrapport nr 4 2019 Granskning av kommunens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR).pdf 1 MB 2019-10-03 15.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 4 2019.pdf 456 kB 2019-10-03 15.40
Revisionsrapport nr 5 2019 Granskning av delårsrapport 2019.pdf 519 kB 2019-10-09 10.30
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019.pdf 340 kB 2019-10-09 10.30
Revisionsrapport nr 6 2019 Löpande granskning av redovisningsrutiner.pdf 552 kB 2019-11-06 09.54
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2019 .pdf 315 kB 2019-11-06 09.54
Bilaga 1, revisionsrapport nr 6 2019, Rekommendationer.pdf 556 kB 2019-11-06 09.53
Revisionsrapport nr 7 2019 Uppföljning av granskningar genomförda 2017.pdf 585 kB 2019-11-07 12.38
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2019 .pdf 248 kB 2019-11-07 12.38
Revisionsrapport nr 8 2019 Granskning av momshantering.pdf 205 kB 2020-01-22 11.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2019 .pdf 589 kB 2020-01-22 11.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2016.pdf 357 kB 2018-02-28 14.17
Revisionsrapport nr 1 2016 Granskning av kompetensförsörjning.pdf 336 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 2 2016 Granskning av föreningsbidrag.pdf 684 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 3 2016 Granskning av kommunens arbete för att motverka oegentligheter avseende LSS, HVB och personlig assistans.pdf 748 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 4 2016 Granskningav delårsrapport 2016.pdf 367 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 5 2016 Intern kontroll.pdf 472 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 6 2016 Granskning Pulsen Combine.pdf 271 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 7 2016 Granskning av redovisning av VA-verksamhet.pdf 307 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2016 Granskning av redovisning av VA-verksamhet.pdf 66 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 8 2016 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2016.pdf 722 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2016 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2016.pdf 414 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 9 2016 Granskning av målstyrningsprocessen.pdf 564 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 9 2016 Granskning av målstyrningsprocessen.pdf 437 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsrapport nr 10 2016 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016.pdf 521 kB 2018-02-28 14.19
Revisionsplan 2017.pdf 342 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 1 2017 Granskning av överförmyndarnämnden Upplands Väsby kommun.pdf 708 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande Revisionsrapport nr 1 2017.pdf 101 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 2 2017 Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet Upplands Väsby kommun.pdf 578 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 2 2017.pdf 788 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 3 2017 Granskning av exploateringsprocessen i Upplands Väsby kommun.pdf 515 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 3 2017.pdf 539 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 4 2017 Granskning av delårsrapport 2017 Upplands Väsby kommun.pdf 367 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsskrivelse tillhörande revisionsrapport nr 4 2017.pdf 256 kB 2018-02-28 14.24
Revisionsrapport nr 5 2017 Granskning av utbildningsnämndens styrning av skolan, Ett lärande Väsby.pdf 532 kB 2017-11-16 09.55
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 5 2017.pdf 703 kB 2017-11-16 09.55
Revisionsrapport nr 6 2017 Löpande grankning av redovisningsrutiner.pdf 568 kB 2017-12-14 11.11
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2017.pdf 233 kB 2017-12-14 11.12
Revisionsrapport nr 8 2017 Gundläggande granskning av styrelser och nämnder 2017.pdf 927 kB 2018-03-12 14.50
Revisionsskrivelse tillhörande Revisionsrapport nr 8 2017.pdf 520 kB 2018-03-12 14.50
Revisionsrapport nr 9 2017 Granskning av diarieföring och arkivering.pdf 522 kB 2018-02-22 14.25
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 9 2017.pdf 848 kB 2018-02-22 14.25
Revisionsrapport nr 10 2017 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017.pdf 720 kB 2019-05-13 07.47
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 1 2018.pdf 928 kB 2018-06-19 08.29
Revisionsrapport nr 1 2018 Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap.pdf 707 kB 2018-06-19 08.31
Revisionsrapport nr 3 2018 Granskning av LSS-verksamheten.pdf 1 MB 2018-06-19 08.30
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 3 2018.pdf 653 kB 2018-06-19 08.30
Revisionsrapport nr 2 2018 Granskning av SFI.pdf 716 kB 2018-09-04 07.43
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 2018.pdf 742 kB 2018-09-04 07.43
Revisionsrapport nr 4 granskning av delårsrapport per 31 aug 2018.pdf 486 kB 2018-10-09 09.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 4 2018.pdf 258 kB 2018-10-09 09.40
Revisionsrapport nr 5 2018 Löpande granskning av redovisningsrutiner 2018.pdf 570 kB 2018-11-20 09.42
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 5 2018.pdf 252 kB 2018-11-20 09.42
Revisionsrapport nr 6 2018 Granskning av kommunens anlitande av externa konsulter.pdf 545 kB 2018-12-14 10.48
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2018.pdf 885 kB 2018-12-14 10.48
Revisionsrapport nr 7 2018 Granskning av informationssäkerhet.pdf 781 kB 2018-12-14 11.07
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2018.pdf 630 kB 2018-12-14 11.08
Revisionsrapport nr 8 2018 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2018.pdf 575 kB 2019-03-18 07.55
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2018.pdf 1 MB 2019-03-18 07.55
Revisionsrapport nr 9 2018 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018.pdf 514 kB 2019-03-18 07.56
Revisionsrapport nr 1 2019 Granskning av kommunens underhåll av allmänna anläggningar, gator och vägar.pdf 478 kB 2019-06-10 08.57
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 1 2019.pdf 836 kB 2019-06-10 08.57
Revisionsrapport nr 2 2019 Fullmäktiges prioriteringar och uppdrag, budget 2019 med flerårsplan.pdf 782 kB 2019-06-13 07.38
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 2019.pdf 769 kB 2019-06-13 07.38
Revisionsrapport nr 3 2019 Granskning av kommunstyrelsens uppsiksplikt.pdf 936 kB 2019-06-17 10.30
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 3 2019.pdf 997 kB 2019-06-17 10.30
Revisionsrapport nr 4 2019 Granskning av kommunens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR).pdf 1 MB 2019-10-03 15.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 4 2019.pdf 456 kB 2019-10-03 15.40
Revisionsrapport nr 5 2019 Granskning av delårsrapport 2019.pdf 519 kB 2019-10-09 10.30
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019.pdf 340 kB 2019-10-09 10.30
Revisionsrapport nr 6 2019 Löpande granskning av redovisningsrutiner.pdf 552 kB 2019-11-06 09.54
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 6 2019 .pdf 315 kB 2019-11-06 09.54
Bilaga 1, revisionsrapport nr 6 2019, Rekommendationer.pdf 556 kB 2019-11-06 09.53
Revisionsrapport nr 7 2019 Uppföljning av granskningar genomförda 2017.pdf 585 kB 2019-11-07 12.38
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 7 2019 .pdf 248 kB 2019-11-07 12.38
Revisionsrapport nr 8 2019 Granskning av momshantering.pdf 205 kB 2020-01-22 11.40
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 8 2019 .pdf 589 kB 2020-01-22 11.40
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Kommun och politik