Kommunfakta

Här hittar du information om allt från ekonomi och budget till befolkningsstatistik och kartor.

Valresultat, mandatfördelning

Vilka partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige röstas fram. Partier som röstas in i fullmäktige har rätt till ett årligt partistöd.

Ekonomi

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I och med detta fastställs även den kommunala skattesatsen.

Kartor

Upplands Väsby kommun erbjuder flera olika typer av karttjänster med olika innehåll och funktioner.

Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Upplands Väsby kommun samt vad framtida prognoser säger kring kommunens utveckling.

Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. Där finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen.