Befolkning, arbete och byggande

Här hittar du aktuell statistik om Upplands Väsby kommun samt vad framtida prognoser säger kring kommunens utveckling.

Antalet väsbybor uppgick enligt Statistiska Centralbyrån till drygt 44 600 personer under 2017. Det innebär att kommunen växte med 715 personer eller 1,6 procent det gångna året, vilket varit den genomsnittliga tillväxttakten de sista tio åren. Föregående tioårsperiod, 1996-2007, hade kommunen i jämförelse en årlig tillväxttakt om 0,4 procent. Därmed är det tydligt att kommunen nu befinner sig i en tillväxtfas. Det är inflyttningen till kommunen, både från andra delar av landet och från utlandet, som förklarar den största delen av tillväxtökningen.

Befolkningen i Upplands Väsby kommun 1998-2017

Årlig befolkningsprognos

I mars varje år tar kommunen fram en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Prognoserna utgår från den folkbokförda befolkningen i slutet på året och gäller för tio år framåt i tiden.

Den senaste befolkningsprognosen visar att kommunen även fortsättningsvis kommer att ha en stark tillväxt. Befolkningen väntas öka med 1,6–2,1 procent per år de närmaste åren. Det förklaras av att inflyttningen till kommunen väntas vara fortsatt stor, i huvudsak tack vare starkt bostadsbyggande. Däremot väntas tillväxten avta i slutet av den tioåriga prognosperioden då kommunens åldersstruktur medför att många väntas flytta ut.

Befolkningsprognos Upplands Väsby kommun 2018-2028

Befolkningsprognos Upplands Väsby kommun 2018-2028

I Kommunfakta 2017 sammanställs fakta om kommunen utifrån flera olika områden, bland annat arbetsmarknad, flyttning, pendling och socioekonomiska förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med övriga länet och riket.  

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfakta 2017.pdf 353 kB 2018-03-23 11.39
Kommunfakta 2017 - barn och familj.pdf 267 kB 2018-03-23 11.39
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Kommun och politik