Kommunkartan

Upplands Väsby har en kommunkarta som du kan ladda ner som pdf. Du kan även köpa en tryckt version genom att kontakta Väsby Direkt.

Vad kan jag se på kommunkartan?

På framsidan av kartan finns:

  • kommunens centrala delar i skala 1:10 000
  • kartbild över centrala Väsby i skala 1:5000
  • gaturegister
  • övrig information om kommunen.

På baksidan av kartan finns:

  • en översiktskarta över hela kommunen i skala 1:20 000
  • en översiktskarta i skala 1:100 000.
  • övrig information om kommunen.

Format på tryckt version av kommunkartan

Kommunkartan är tvåsidig, tryckt i färg och har formatet 68 x 100 centimeter. Kartan finns vikt till format 12,5 x 22,5 centimeter eller ovikt. Tryckt i mars 2015.

Vill du beställa en tryckt version av kommunkartan?

Vill du ha mer information om kommunkartan eller vill beställa en tryckt version, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 23 april 2020