Politik och demokrati

Hur går det till att fatta beslut?

I kommuner fattas mängder av beslut. De mest övergripande besluten fattas av kommunfullmäktige. Även nämnderna och tjänstemännen tar vissa beslut.

Nämnder och förvaltningar

Inom kommunen finns det flera olika nämnder. Varje nämnd har en förvaltning som utför de arbete som nämnderna har beslutat om.

Möten och protokoll

Protokoll och tider för sammanträden.

Dialog och synpunkter

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och vara med och påverka. Genom dialoger kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar.

Visioner och framtidsidéer

Upplands Väsby kommun har en övergripande vision som ledstjärna för arbetet i organisationen: Vision Väsby 2040.