Synpunkter och klagomål

Hjälp oss hålla Upplands Väsby snyggt och säkert. Lämna dina synpunkter eller gör en felanmälan.

Synpunkt Väsby

Vi vill gärna veta om du är nöjd med de tjänster som kommunens verksamheter erbjuder. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter, de kan hjälpa oss att bli en ännu bättre kommun.

Felanmälan gator och utemiljöer

Om du upptäcker fel på kommunens gator eller i kommunens utemiljöer kan du använda denna e-tjänst för att felanmäla dessa. Du kan till exempel anmäla trasig gatubelysning, lekplatser, renhållning eller väghållning.

Felanmälan finns även som app att ladda ned till din mobiltelefon.

Felanmälan kommunens fastigheter

Hyr du en fastighet av kommunen ska du använda e-tjänsten Felanmälan kommunens fastigheter för att anmäla fel i fastigheten.

När får jag svar?

Du väljer om du vill få återkoppling på din synpunkt eller felanmälan. Det går bra att vara anonym. När du väljer att du vill ha återkoppling kontaktar vi dig inom två arbetsdagar.

Lämna synpunkter eller klagomål på skolornas verksamheter

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på skolornas verksamheter finns det ett antal steg som ska följa. Dessa beskrivs i dokumenten nedan.

Lämna synpunkter eller klagomål - förskola och pedagogisk omsorg

Lämna synpunkter eller klagomål - grundskola

Lämna synpunkter eller klagomål - gymnasieskola

Lämna synpunkter eller klagomål - vuxenutbildning

Om du genomfört stegen men ändå inte känner dig nöjd kan du använda kommunens webbformulär. Observera att formulären endast gäller de kommunala skolornas verksamheter.

Offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen (PuL)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss på Upplands Väsby kommun. Det innebär i korthet att all din korrespondens med kommunen blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.


Jag har tidigare varit kontakt med...
Multiple selection


Välj om du vill ha svar eller inte. *
Multiple selection


Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.
User information


Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:
User informationKlagomålet skickas till registrator på utbildningsnämnden. Ange din e-postadress om du vill att det även skickas till dig.
User information

Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

Offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen (PuL)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss på Upplands Väsby kommun. Det innebär i korthet att all din korrespondens med kommunen blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.


Jag har tidigare varit i kontakt med...
Multiple selection


Välj om du vill ha svar eller inte. *
Multiple selection


Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.
User information


Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar.
User informationDin synpunkt/klagomål skickas till registrator på utbildningsnämnden. Ange din e-postadress om du vill att det även skickas till dig.
User information

Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

Offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen (PuL)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss på Upplands Väsby kommun. Det innebär i korthet att all din korrespondens med kommunen blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.


Jag har tidigare varit i kontakt med...
Multiple selection


Välj om du vill ha svar eller inte. *
Multiple selection


Om du vill ha svar, fyll i fälten nedan.
User information


Ange dina uppgifter i avsett fält för hur du vill ha ditt svar:
User informationKlagomålet skickas till registrator på utbildningsnämnden. Ange din e-postadress om du vill att det även skickas till dig.
User information

Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

Hur går det till?

Fyll i formuläret. Din synpunkt kommer att skickas vidare till den berörda verksamheten. Vi återkommer inom en vecka med ett svar. Du kan vara anonym men då kan vi inte ge dig återkoppling.

Du kan även skicka brev till oss

Du kan även skicka in dina synpunkter med den vanliga posten till adressen:
Upplands Väsby kommun,

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018
Kommun och politik