Ansökan

Alla kommunalt finansierade verksamheter är välkomna att delta och vinnare är den verksamhet som har nått långt i sitt kvalitetsarbete. Syftet är att uppmärksamma, belöna och lyfta fram goda exempel där kontinuerligt förbättringsarbete lett till ökad kvalitet för Väsbyborna.

Nästa ansökningstillfälle är 2019.

Examinatorer, både kommunala och privata, har antagit det spännande och utmanande uppdraget att examinera deltagande verksamheter. Deras arbete stödjer kvalitetsutvecklingen framåt i Väsby. Genom sitt engagemang och sin kunskap kan de inspirera den egna arbetsplatsen och hjälpa till att sprida goda exempel.

Vinnaren får förutom ära och uppmärksamhet en prischeck på 10.000 kronor/medarbetare högst 200.000 kronor som kan användas till att utveckla verksamheten vidare. Pengarna verksamheten får ska användas till kvalitets- och kompetensutveckling i verksamheten. För att en tävling ska genomföras måste minst tre kompletta ansökningar komma in.

Alla kommunalt finansierade verksamheter är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen. Privata verksamheter måste till minst 51 % serva Väsbyborna. Kvalitetsutmärkelsen delas ut på enhetsnivå eller motsvarande enligt bedömning. Föregående års vinnare av kvalitetsutmärkelsen får inte delta i tävlingen. Detta för att ge fler chansen att förbättra kvalitetsarbetet i verksamheten.

Det är viktigt att ansökan följer mallen för att underlätta bedömningen av tävlingsbidragen och säkerställa att tävlingsbidragen får en så likvärdig bedömning som möjligt. Om ansökan inte följer mallen kan ansökan sändas åter med kort tid för komplettering.

Kontakt

Åsa Berglund, kvalitetsstrateg
telefon 08-590 975 49
e-post: asa.berglund@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 13 september 2018