Bli examinator

Varje år utbildas ett antal examinatorer i samband med kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna väljs främst utifrån sina kompetensområden för att examinatorslagen ska ha en lämplig mix som matchar profilen på de deltagande verksamheterna.

Vem kan bli examinator?

Som examinator ska du arbeta i kommunen eller i verksamhet som finansieras av kommunen. Du ska ha intresse för och erfarenhet av verksamhetsutveckling och känna engagemang för kvalitetsfrågor.

Hur ser uppdraget som examinator ut?

Som examinator får du en utbildning för att kunna utföra uppdraget bra. Examinatorna arbetar sedan i ett lag tillsammans med andra examinatorer. Laget gör tillsamman en bedömning av 1-2 verksamheters skriftliga tävlingsbidrag och därefter ett platsbesök hos vardera verksamheten. I december (alternativt januari) gör sedan examinatorslaget ett återföringsbesök hos de enheter de examinerat för att ge återkoppling på styrkor och utvecklingsområden.

Varför ska jag bli examinator?

Som examinator gör du en mycket värdefull insats för Väsby genom att bedöma de verksamheter som deltar i årets upplaga av Upplands Väsbys kvalitetsutmärkelse. Genom att arbeta som examinator får du också kunskap, inspiration och idéer då du utvärderar hur andra verksamheter bedrivs. Detta ger dig goda förutsättningar att arbeta med verksamhetsutveckling på hemmaplan, vilket gör dig till en värdefull resurs för din arbetsgivare och i arbetet med att utveckla er egen verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 13 september 2018