Innovationspriset

Innovationspriset vill uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syftet att öka nyttan för Väsbyborna. Det kan vara ett nytt arbetssätt, ny metod, nya former för dialog eller andra innovativa lösningar.

Vem kan ansöka om innovationspriset?

Alla kommunalt finansierade utförare är välkomna att skicka in förslag. Belöningen kan ges till en enskild medarbetare, chef eller delar av organisationen. Pengarna kan användas i verksamhetens förbättringsarbete t.ex. kompetensutveckling eller studieresor.

Vinst och prisutdelning

Varje innovation som vinner erhåller 30 000 kronor som kan användas i verksamhetens förbättringsarbete t.ex. kompetensutveckling eller studieresor.

Kommunledningskontoret utser vinnare via en tillsatt jury

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Hur det har kommit kund/Väsbyborna till nytta.
  • Innovationen ska vara nytänkande och vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten eller bidragit till en hållbar utveckling.
  • Spridningspotential (överförbarhet till andra verksamheter).
  • Dokumenterbara resultat.

Kontakt

Åsa Berglund, tel. 08-590 975 49
e-post: asa.berglund@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 13 september 2018