Tidigare vinnare

I Väsby finns både kommunala och fristående förskolor. Genom det webbaserade verktyget Väsby jämföraren kan du smidigt få en överblick över alla förskolor och ett stöd inför ditt val.

Bostad först - ekonomiskt bistånd

Bostad först räddar liv och ger de mest utsatta människorna i kommunen en trygg grund till förändring. Modellen innebär att kommunens resurser används på ett mer kostnadseffektivt sätt vilket lösgör resurser till andra behövande i kommunen. Främst då de som får insats genom beroendeenheten.

Bostad först

Bostad först

Fastighetsnära insamling - Kretsloppsenheten

Hemmavinst för småhus ska vinna innovationspriset eftersom projektet förbättrat den upplevda kvalitén och servicen bland Väsbyborna, ökat kvaliteten, mängden och effektiviteten i återvinningen och skapat starkare incitament för producenterna att skapa återvinningsbara förpackningar, vilket bidrar till den hållbara utvecklingen i kommunen och landet. Projektet har spridningspotential och kommer dels att utvecklas vidare inom Upplands Väsby kommun och andra SÖRAB-kommuner, men också kunna spridas till andra kommuner.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling

Romsk Inkludering - Stöd och process och Social- och omsorgskontoret

Upplands Väsby kommun har på ett metodiskt och målmedvetet sätt tillsammans med romer arbetat för att implementera regeringens strategi för romsk inkludering. Kommunens romska brobyggare har arbetat för att överbrygga förtroendeklyftan mellan majoritetssamhället och romer. Romska medborgaren står i fokus för satsningen vilket ökar kvalitén på kommunens bemötande av gruppen.

Romsk inkludering

Romsk inkludering

Senast uppdaterad: 19 december 2017