Vinnare innovationspriset

Här kan du se tidigare vinnare av innovationspriset.

Makerspace - Per Falk

Denna innovation innebär ett tydligt fokus på att barn och ungdomar ska lära sig förstå sin omgivning på ett bättre sätt. Innovationen är en angelägen fråga för alla medborgare när det gäller ett livslångt lärande, digital kompetens, hållbar utveckling och förundran. Innovationen har fått nationell spridning vilket även resulterat i ett samarbete med Stockholms Universitet. Det handlar om ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor.

Makerspace

Digitalistorna - Beatriz Flores Bravo och Matilda Kruuna

Öppenhet och lärande är i fokus och skapar trygghet och förståelse för alla i vår föränderliga värld. Genom att skapa en egen Youtube-kanal har det innovativa arbetssättet inspirerat och lärt pedagoger hur man kan använda digitala verktyg och med små medel sprida viktig kunskap till många.

Digitalistorna

Bostad först - ekonomiskt bistånd

Bostad först räddar liv och ger de mest utsatta människorna i kommunen en trygg grund till förändring. Modellen innebär att kommunens resurser används på ett mer kostnadseffektivt sätt vilket lösgör resurser till andra behövande i kommunen. Främst då de som får insats genom beroendeenheten.

Bostad först

Bostad först

Fastighetsnära insamling - Kretsloppsenheten

Hemmavinst för småhus ska vinna innovationspriset eftersom projektet förbättrat den upplevda kvalitén och servicen bland Väsbyborna, ökat kvaliteten, mängden och effektiviteten i återvinningen och skapat starkare incitament för producenterna att skapa återvinningsbara förpackningar, vilket bidrar till den hållbara utvecklingen i kommunen och landet. Projektet har spridningspotential och kommer dels att utvecklas vidare inom Upplands Väsby kommun och andra SÖRAB-kommuner, men också kunna spridas till andra kommuner.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling

Romsk Inkludering - Stöd och process och Social- och omsorgskontoret

Upplands Väsby kommun har på ett metodiskt och målmedvetet sätt tillsammans med romer arbetat för att implementera regeringens strategi för romsk inkludering. Kommunens romska brobyggare har arbetat för att överbrygga förtroendeklyftan mellan majoritetssamhället och romer. Romska medborgaren står i fokus för satsningen vilket ökar kvalitén på kommunens bemötande av gruppen.

Romsk inkludering

Romsk inkludering

Senast uppdaterad: 13 september 2018