Vinnare kvalitetsutmärkelsen

Här kan du se tidigare vinnare av kvalitetsutmärkelsen.

Enheten för personligt stöd med chef Iréne Lundberg

En verksamhet som genomsyras av ett självklart och grundligt kvalitetstänkande och ständig vilja att utvecklas. Den goda kvalitén uppnås genom ett tydligt och genomtänkt ledarskap där medarbetarna får ett stort ansvar och deras kompetens tas tillvara och utvecklas. Med hjälp av en stark teamkänsla uppnår enheten mycket goda resultat med stort individfokus och delaktighet.

Enheten för personligt stöd

Sundsborgs förskola med chef Anna-Lena Holmgren

En verksamhet som med stort engagemang från såväl medarbetare som chef skapar en mycket bra verksamhet. Verksamheten genomsyras av en stor vilja att utvecklas och bli ännu bättre vilket ger resultat. Med mycket goda resultat i kundundersökningar och ett systematiskt arbete ges varje barn goda förutsättningar för lärande och trygghet.

Sundsborgs förskola

Senast uppdaterad: 13 september 2018