Tyck till

Här kan du hålla koll på aktuella dialoger, undersökningar och andra sammanhang där vi ber dig tycka till om kommunens verksamhet.

Avfallsplan 2021-2032

Mellan den 18 februari och 27 mars 2020 fanns det möjlighet att ta del av förslaget till ny avfallsplan och lämna synpunkter på det. Nu sammanställs synpunkterna som underlag för det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Avfallsplan 2021-2032

Enkät om gestaltning

Hösten 2019 genomfördes en enkätundersökning om gestaltning och arkitektur för framtida byggande. Undersökningen är nu stängd. Resultaten har sammanställts och är nu en del av underlaget vid framtida samhällsbyggnadsprojekt.

Bild på hus i olika storlekar med texten "Hur vill du att Väsby ska se ut?"
Senast uppdaterad: 11 september 2020