Väsby växlar upp

Nu växlar kommunen upp arbetet med att få ut fler Väsbybor i sysselsättning. Väsby kommer att stärka upp redan befintliga insatser och skapa nya.

I samverkan

Arbetet sker i samverkan med flera kommuner, myndigheter, företag och tillsammans med kommunens olika verksamheter.

Mellan 2021 och 2023 kommer fokus ligga på att hitta de bästa förutsättningarna för att öka individens möjligheter till självförsörjning. Vägen dit kan vara direkt till ett arbete eller via studier.

20 miljoner per år under perioden 2021- 2023.

Projektet har en projektägare, en styrgrupp, en projektledare och en projektgrupp. Projektet rapporterar till kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott. Ordförande för utskottet är Ann-Christine Frickner (C).

Projektägare är Regina Kevius, kommundirektör.
Projektledare är Mikael Kampner, integrations och arbetsmarknadsstrateg.

Projektet arbetar med inriktning mot fyra projektmål

  • Stärka individens etablering på arbetsmarknaden.
  • Stärka samordningen inom kommunen och i externa samarbeten.
  • Främja tillväxt i det lokala näringslivet
  • Utreda införande av lagen om valfrihet för arbetsmarknadsinsatser.

Projektet riktar sig till arbetssökande upp till 64 år. Extra fokus på olika insatser till:

  • arbetssökande 20-25 år, utan gymnasieexamen
  • arbetssökande kortutbildade utrikesfödda
  • personer med ekonomiskt bistånd

Projektet spänner över en treårsperiod, 2021-2023. Riktningen i arbetet är att förstärka befintliga och fungerande insatser och komplettera med nya insatser.

Beroende på omvärldsfaktorer och nya förutsättningar i projektet kan vissa insatser riktas om under perioden.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021