Service och kvalitetsarbete

Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi mäta och öka kvaliteten i våra verksamheter. Därför deltar vi bland annat i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kvalitetsgarantier i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun deltar i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som omfattar cirka 260 kommuner. Vi utmanar oss själva genom att...

Varje år genomför Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning som kommuner kan välja att delta i. Undersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval...

Kommunen delar löpande med sig av sin öppna data. Denna data får alla som vill ta del av.