Ombyggnad av Mälarvägen

Här informerar vi löpande om ombyggnaden av Mälarvägen och aktuella uppdateringar kring projektet.

Gatuvy på den blivande Mälarvägen. Illustration: Funkia

Gatuvy på den blivande Mälarvägen. Illustration: Funkia

Hela Väsby växer

Det finns flera anledningar till att vi bygger om Mälarvägen. Vägen är en viktig del för att hela Väsby ska kunna fortsätta växa i den takt som är planerat. Ombyggnaden av Mälarvägen är en infrastruktursatsning som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra kommunala projekt.

Mälarvägen blir en stadsgata

Mälarvägen är en central väg i Väsby – både för genomfartstrafik och lokal trafik. Mälarvägen ska bli en stadsgata med fyra körfält för att kunna möta upp den växande staden. Runt den nya vägen bygger vi samtidigt mer stad.

Bostadshus med lokaler i bottenvången, fler träd och grönska och utbud av service för nya och gamla Väsbybor ska ta form. Först kommer bebyggelsen på den södra sidan av Mälarvägen och längre fram även på den norra sidan.

Området som ska byggas om

I etappen är det sträckan mellan E4:an och Dragonvägen på Mälarvägen som vi ska bygga om. Vi ska även bygga om delar av Ekebovägen och Husarvägen. På Ekebovägen ska sträckan mellan Mälarvägen och korsningen Kapellvägen/ Ardennergatan byggas om. På Husarvägen är det sträckan mellan korsningen Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen fram till Drabantgatan som ska byggas om.

Det första som vi kommer göra är att bygga om korsningen Mälarvägen/ Husarvägen/Ekebovägen. Samtidigt som bron där Arkadstråket går under Mälarvägen ska byggas om och breddas. Det arbetet planerar vi att påbörja senhösten 2018.

Vi uppskattar att den nya Mälarvägen kommer vara klar 2022. Under delar av byggperioden kommer trafiken att ledas om på en tillfällig väg parallellt med Mälarvägen.

Välkommen på informationsmöten om ombyggnaden

Vi anordnar två möten för allmänheten där vi informerar om ombyggnaden av Mälarvägen. Tjänstepersoner som arbetar med planeringen av ombyggnaden av vägen kommer vara på plats för att informera om det planerade arbetet. Enskilda aktörer som bor eller har verksamhet i området kommer bjudas in till särskilda möten.

Tider för mötet

Torsdagen den 31 maj eller måndagen den 4 juni kl. 18.30–20.00. Du är välkommen från kl. 18.30. Mötet startar 19.00 och håller på en timme.

Mötet äger rum i Vilunda kyrkans församlingshem, Kyrkvägen 9, precis vid Väsby centrums norra entré. Anmäl dig på fyrklovern@upplandsvasby.se - så vi vet hur många som kommer!

Den nya Mälarvägen. Ombyggnaden börjar senhösten 2018.

Den nya Mälarvägen. Ombyggnaden börjar senhösten 2018. Illustration: Funkia

Senast uppdaterad: 22 maj 2018