HSB bygger 60 lägenheter

Upplands Väsby kommun har träffat ett avtal med HSB om byggande av nya bostäder i Fyrklövern.

HSB personal håller upp bild

Avtalet innebär att HSB kan bygga cirka 60 lägenheter med preliminär byggstart under 2017. HSB ska bidra med innovativa och moderna lösningar som stämmer väl med idén för Fyrklövern. Bostäderna ska byggas för en bred grupp bostadsköpare, med inriktning på yteffektiva lägenheter med bra planlösningar.

- Vårt fokus är att bygga med hög och långsiktigt hållbar kvalitet. Vi vill också möta förväntningarna på att Fyrklövern ska vara nyskapande och annorlunda och ser fram emot att utveckla detta med kommunen och övriga byggare i området, säger Håkan Berg, vd HSB Norra Storstockholm.

Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelseordförande välkomnar att HSB nu bygger ännu fler bostäder i Upplands Väsby.

- Det tyder på att HSB har en stark tilltro till vår kommun och vårt fina läge i regionen.

- HSB har varit mycket engagerade i förspelet till Fyrklövern och det innovationsarbete som gjordes inom ramen för Väsby Labs. Det är väldigt roligt att de nu fullföljer det arbetet säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Senast uppdaterad: 6 september 2017