• Startsida
  • / Samråd om detaljplanen för Östra Vilunda avslutad

Samråd om detaljplanen för Östra Vilunda avslutad

Samrådet om detaljplanen angående bostäder, verksamhetslokaler, förskola och vårdboende i östra Vilunda avslutades formellt 1 december. Ett antal skriftliga yttranden har lämnats in till kommunen.

Yttrandena kommer att sammanställas, analyseras och bearbetas. Med detta som bas och med ytterligare genomarbetning kommer ett nytt förslag till detaljplan att lämnas till byggnadsnämnden för beslut om granskning. Granskning är plan- och bygglagens beteckning på möjlighet nummer två för berörda och andra intresserade att ta del av förslaget till detaljplan innan byggnadsnämnden fattar beslut om antagande.

Gällande detaljplan för Östra Vilundalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 6 september 2017