• Startsida
  • / Granskningsbeslut 2 gällande förslag till detaljplan Fyrklövern 1 - allmän platsmark

Granskningsbeslut 2 gällande förslag till detaljplan Fyrklövern 1 - allmän platsmark

Förslaget till detaljplanen för Fyrklövern 1 – allmän platsmark är en plan för det huvudsakliga gatunätet i Fyrklövern. Planen hanterar också placering av en ny park och torg i Fyrklövern.

 

Idag har byggnadsnämnden i Upplands Väsby beslutat att skicka ut förslag till detaljplan på granskning 2 enlighet med plan- och bygglagen. Granskningen innebär att berörda och andra intresserade får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Granskningen kommer preliminärt att pågå fram till slutet av januari 2015. Exakt tid meddelas på denna webbplats, kommunens webbplats, i lokala media samt i DN.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2013 och på granskning 1 under sommaren 2014. En andra granskning har bedömts nödvändig eftersom viktiga förtydliganden och omarbetningar gjorts som en följd av de synpunkter som kommit in under granskning 1.

Handlingar om detaljplan Fyrklövern 1 kan hämtas härlänk till annan webbplats. Observera att länken leder till en sida som även innehåller tidigare handlingar i ärendet. De äldre handlingarna ligger i separata mappar.

Utöver den formella granskningsmöjligheten i ärendet kommer kommunen bjuda in till dialogmöten om detaljerad utformning av den nya parken, torget och kringliggande gångfartsgator. Tid och plats meddelas senare, men kommer ske tidigast andra halvan av januari.

Förslaget till detaljplan bygger i huvudsak på den inriktning för utvecklingen av Fyrklövern och centrala Upplands Väsby som framgår av den översikt (planprogram) som fastställdes av kommunstyrelsen i mars 2013. Planprogrammet finns här.

Detaljplanen för Fyrklövern 1 – allmän platsmark är en av totalt sex stycken pågående detaljplaner för Fyrklövern. Denna detaljplan skiljer sig från övriga genom att den endast berör det huvudsakliga gatunätet. I övriga fem detaljplaner hanteras husbebyggelse, mindre gator, gångstråk, och mindre platsbildningar.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017