• Startsida
  • / Samrådsbeslut om förslag till detaljplan Dragonvägen

Samrådsbeslut om förslag till detaljplan Dragonvägen

På bägge sidor av Dragonvägen, söder om Väsby Centrum, planeras för nya bostäder och verksamhetslokaler.

Idag har byggnadsnämnden i Upplands Väsby beslutat att skicka ut förslag till detaljplan på samråd i enlighet med plan- och bygglagen. Samrådet innebär att berörda och andra intresserade får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Samrådet kommer preliminärt att pågå fram till slutet av januari 2015. Exakt tid meddelas på denna webbplats, kommunens webbplats, i lokala media samt i DN.

Detaljplanen har utarbetats av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med Riksbyggen och BRABO i Stockholm AB som är två av de tilltänkta byggherrarna i området.

Handlingar om detaljplan för Dragonvägen kan hämtas härlänk till annan webbplats.

Förslaget till detaljplan bygger i huvudsak på den inriktning för utvecklingen av Fyrklövern och centrala Upplands Väsby som framgår av den översikt (planprogram) som fastställdes av kommunstyrelsen i mars 2013. Planprogrammet finns här. Detaljplanen har utarbetats av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med Riksbyggen och BRABO i Stockholm AB som är två av de tilltänkta byggherrarna i området.

Detaljplanen för Dragonvägen är en av totalt sex stycken pågående detaljplaner för Fyrklövern.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017