• Startsida
  • / Byggnadsnämnden godkänner detaljplan för Fyrklövern

Byggnadsnämnden godkänner detaljplan för Fyrklövern

Byggnadsnämnden godkände idag förslaget till detaljplan för allmän platsmark i området Fyrklövern.

Detaljplanen omfattar det huvudsakliga gatunätet i området samt platsen för den nya parken och det nya torget utanför Väsby centrums södra entré. Byggnadsnämndens underlag finns härlänk till annan webbplats (ärende #6).

Nästa steg i beslutsprocessen är att planen ska godkännas av kommunstyrelsen 2:a mars och slutligen kommunfullmäktige 16:e mars.

Planen omfattar inte bostadsbebyggelsen Fyrklövern och mindre lokalgator i området. Dessa hanteras i fem separata detaljplaner varav tre nyligen varit ute på samråd. Det är detaljplanerna för östra Vilundalänk till annan webbplats, Dragonvägenlänk till annan webbplats och Ekebolänk till annan webbplats. Senare under våren kommer detaljplaner för västra Vilunda och Drabanten att skickas ut på samråd.

Senast uppdaterad: 6 september 2017